Recenze knih v jiných jazycích než je čeština nebo ukrajinština

Andrej Brodij: Špekulanty aneb meziválečný podkarpatský politik Brodij coby dramatik

Jméno Andreje Brodije najdeme v každé obsáhlejší příručce o postavách československých a někdy i českých dějin. Většinou je zmiňováno v nelichotivých souvislostech. Jednalo se totiž o jednoho z politiků, kteří reálně podporovali dezintegraci první republiky záměrem odtrhnout Podkarpatskou Rus a připojit ji k územně „okrájenému“ Maďarsku.

Svědectví Osipa Mandelštama o Kyjevě

Osip Mandelštam patří mezi ruské básníky, o kterých se mluví často a mnoho. Jeho životní vazby na Ukrajinu (včetně Krymu) nebyly zatím podrobeny důkladnému rozboru. Knížka A. Pučkova je pokusem o obsáhlý komentář k dvěma krátkým novinovým článkům, které Mandelštam otiskl v roce 1926 a které Pučkov znova přetiskuje.

Pokus o slovník ruských a ukrajinských lékařů Česka a Slovenska

Zkoumání ruské a ukrajinské emigrace za první republiky a v protektorátu i slovenském státu pokračuje. Novou pomůckou pro dílčí oblast lékařství a zdravotnictví se měla stát encyklopedická příručka informující o osobnostech. Bohužel jde o dílo šité horkou jehlou, nekoncepční a obsahově značně neúplné.

Vzpomínky uprchlého ukrajinského premiéra

Nezávislá Ukrajina se do dnešního dne mohla „pochlubit“ dvěma předsedy vlády, kteří za různých okolností opustili svou zemi a zcela zmizeli z jejího veřejného života. Prvním z nich byl Pavlo Lazarenko, druhým Nikolaj Azarov. První z nich byl odsouzen a uvězněn v USA, druhého přivítalo jako exulanta putinovské Rusko.

Odesou s láskou a po stopách její literární tradice

Kniha autora píšícího rusky zaujme svým názvem, bližší seznámení s ní však vyvolává určitou nejistotu. Odeský rodák Jevgenij Demenok se snaží být svébytným pokračovatelem bohaté literární tradice jednoho z největších měst Ukrajiny. Zdá se však, že je více jejím kronikářem.

O vztahu dvou pravoslavných světců 18. století

Další knížka týkající se do jisté míry vztahu ukrajinského pravoslaví k Athosu, je méně soustředěná než práce stejného autora o zaporožském klášteru na tomto řeckém poloostrově. Autorův výzkum se rozbíhá příliš mnoha směry a efekt jeho badatelského úsilí je proto poněkud sporný.

Kousek Zaporožské siče na řecké půdě

Formy a proměny vazeb Ukrajiny na pravoslavný svět jsou stále ještě nedostatečně prozkoumány. Založení ukrajinské odbočky Mezinárodního institutu athoského dědictví vydávajícího almanach Afonskoje nasledije, přispělo i k počátku výzkumu památek na někdejší ukrajinskou církevní přítomnost v této části Řecka. Jeho výsledkem je pěkně vydaná a bohatě ilustrovaná kniha Serhije Šumyla.