Drobničky v září 2022

Patálie Kerčského mostu a jim předcházející Narozeniny

Otiskujeme zde opět kratší, ale obsažný příspěvek prof. Jiřího Peška z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Tento autor soustavně a pečlivě sleduje už od r. 2014 dění na ukrajinsko-ruské frontě a znalecky se také věnuje jeho ohlasům v německém prostředí. Několik příspěvků tohoto typu jsme už otiskli. Nyní přichází ke slovu nejnovější dění kolem tzv. Kerčského či Krymského mostu a okolností jeho nedávného poškození. (red.)

SVĚT SE ZBLÁZNIL, DRŽME SE!

Otiskujeme zde úvahu naší čtenářky a spolupracovnice, která přesídlila díky původu části svých předků z Ukrajiny do Čech, jmenovitě na Mělník, už před několika lety. Jak je ale patrné, vnímá současné válečné události ve své druhé vlasti velmi intenzivně a emotivně. Text byl v nejnutnějším rozsahu jazykově upraven (red.).