Drobničky v listopadu 2021

Migrace a migranti z nejbližšího i vzdálenějšího východu a co s nimi…

Já tomu asi dost nerozumím: Soudí polský premiér Morawiecki, že se do Bělorusi vejdou stovky milionů migrantů? Něco takového by mohlo vyplývat z rozhovoru, který poskytl 18. listopadu německému listu „Bild“. Vezmu-li ale za východisko, že např. v Ruské federaci žije 144 milionů lidí, tak ani příchod všech těchto lidí by nenaplnil výměr „stovek milionů“.

Symposium i výstava: Vincenc Chvojka a Ivan Borkovský v podzimní Praze

Český vystěhovalec a ukrajinský emigrant si vydobyli trvalé místo v dějinách archeologie poté, co opustili v nestejném historickém období a z různých důvodů svou vlast. Souhra příznivých náhod, ale jistě především vrozená inteligence i pracovitost je oba přivedly ke zkoumání archeologických památek „nových vlastí“, ve kterých strávili většinu života.

Vladivostocké úvahy o ukrajinsko-českém spojenectví (1919)

Nedávné 103. výročí vyhlášení československé státnosti upozornilo znovu na potřebu zkoumání stavu a vývoje česko-ukrajinských vztahů v době, kdy oba národy usilovaly o dosažení nezávislosti a o její uznání světovými velmocemi i ostatními státy. Bude třeba prozkoumat tehdejší periodika, vydávaná v českém i ukrajinském jazyce, a najít co nejvíce dokladů, ilustrujících tehdejší vzájemné vztahy.