Drobničky v dubnu 2020

"Bojovník proti fašismu" - Alexej Mozgovoj

Jak Sovětský svaz, tak jeho ideový následník - Ruská federace - porodily mnoho skrytých talentů které se projevily až s tzv. "Ruským jarem" roku 2014. Tak se z vohnouta z automyčky - Arsenije Pavlova - mohl stát velitel batalionu "Sparta" a z jeho kamaráda z ochranky supermarketu – Michaila Tolstych - zase velitel batalionu "Somali".