Drobničky v červnu 2017

Den Ústavy Ukrajiny: od Orlyka ke Kučmovi a dále

V roce 2011 byl vyroben kuriózní, minimalistický exemplář ukrajinské ústavy v podobě knížečky velké 21 x 32 mm, do které bylo pojato třiatřicet základních ústavních článků, tedy desetina úplného textu. Jediný exemplář této ručně psané mikroústavy byl věnován Státnímu muzeu ukrajinské knihy a knihtisku.

Republika Biafra, Pražské jaro a Ukrajina: hledání souvislostí

Na krátkou existenci Republiky Biafra a na její vojenské potlačení si dnes vzpomene už málokdo. Byl to však fenomén, který zapadl do atmosféry nadějí konce šedesátých let, vrcholících v roce 1968. Jsou lidé, jimž bylo tehdy kolem patnácti a kteří vzpomínají na Biafru dodnes. Ale co měl jeden neuskutečněný africký stát společného s Ukrajinou?

Petro Porošenko mezi třetím a čtvrtým rokem svého úřadu

V Ukrajině bylo 7. června připomenuto, spíše skromně, třetí výročí nástupu Petra Porošenka do prezidentské funkce. V době zvolení byl nejmladším ukrajinským prezidentem: nebylo mu ještě ani padesát let. Do úřadu přišel jako první člověk z jihozápadní Ukrajiny, tedy vlastně z kýženého putinovského „Novoruska“.

Anastasija Dmytruk: křehká i bojovná autorka

Škála jmen na literární mapě Ukrajiny se v uplynulých třech letech výrazně rozšířila. Zároveň vstoupila do poezie i prózy témata, jejichž existenci by jen málokdo dokázal předvídat. Obojí, nové spisovatelské jméno i obranně-válečnou tematiku, spojuje zjev Anastasiji Dmytruk. Setkání s ní se uskutečnilo 5. června na pražské filozofické fakultě.

„Prezident kousku Donbasu“ coby věštec a vizionář

V Donecku působí muž jménem Zacharčenko. Není jen premiérem i prezidentem tamní „lidové republiky“, ale i dvojnásobným generálmajorem – jednak své, jednak i jeho sesterské „luganské republiky“. Možná má někde v tornistře i maršálskou hůlčičku, kdo ví? Zde nás ale bude nejvíc zajímat jiný Zacharčenkův talent.