Titulní stránka

Webové stránky „My a Ukrajina“ zřizujeme za situace, kdy čeští zájemci o tuto zemi a o česko-ukrajinské vztahy nemají k dispozici příliš mnoho informací a snad ani potřebnou platformu k diskusi, ačkoli určité české internetové zdroje existují. Chtěli bychom přispět k zaplnění této mezery, jejíž absurdnost a zároveň nebezpečnost je očividná.

Někdejší zájem o Majdan a o počátky ukrajinsko-ruské konfrontace se ve stínu jiných událostí zmenšil a ustoupil do pozadí. Ať si to kdo uvědomuje nebo ne, zůstává Ukrajina jednou z klíčových zemí pomezí střední a východní Evropy, která bojuje dříve těžko představitelný zápas za vlastní seberealizaci a jejíž osud je důležitý pro vývoj celé Evropy.

Od záměru vytvořit nové stránky k jeho co nejpropracovanější realizaci povede nesporně dlouhá cesta. K tomu, aby bylo možno nakonec označit výsledek za přínosný, by měl přispět každý, kdo může být zahrnut pod označení „my“, uvedené v názvu domény. Zřizujeme ji pro ty Čechy, české Ukrajince nebo ukrajinské Čechy, kteří s opravdovým zájmem a s kritickou sympatií sledují vývoj dění v této zemi. Zároveň se zdá být pravděpodobné, že naše stránky nebudou vítány papouškovačům dnes značně rozšířené antiukrajinské propagandy, kteří nedisponují reálnými znalostmi a nemají zájem ani schopnost tento stav změnit.

Náplň zřizovaných stránek bude v první fázi poměrně úzká. Budeme se snažit nejdříve o dílčí evidenci ukrajinistického materiálu v českém periodickém tisku a chceme upozorňovat na české knihy týkající se Ukrajiny, resp. na ty knihy ukrajinské a jinojazyčné, které mohou být i v českém prostředí zajímavé. Chystáme se také vytvořit jakýsi soubor hesel, která by zajímavě a ne zcela tradičně zpřístupňovala některé stránky ukrajinské reality. Záměrů, které budou čekat na realizaci o něco déle, je daleko více.

Nejde nám samozřejmě o vynášení Ukrajiny do nebe, ale o opravdu kritickou reflexi minulého a současného dění v této zemi. Jen ta může být přínosem pro rozvoj důstojných, oboustranně smysluplných česko-ukrajinských vztahů, o jejichž existenci se zatím dá jen stěží mluvit. Právě tyto vztahy nám leží ve zvýšené míře na srdci. Po většinu své existence zůstávaly složitým, věcně neúplným a neharmonicky se vyvíjejícím fenoménem, který se často projevoval jen ve velmi torzovitém tvaru. Značný podíl na této skutečnosti má pozvolná a stále znovu zastavovaná či zpět vrhaná snaha Ukrajinců o vytvoření moderního národa a vlastního státu. Dnes toto úsilí vstoupilo do nové, snad rozhodující etapy a zasluhuje si nesporně maximální podpory.

Doufáme, že vážných zájemců o Ukrajinu bude postupně přibývat a že právě oni se stanou spolutvůrci tohoto začínajícího projektu. Jen tak se naplní představa, že všichni tito lidé, tedy „my“, by se mohli dohromady a s nadějí na úspěch pokusit o prosazení pozitivní změny současného, nijak příznivého stavu. Nezbývá než přiložit ruku k dílu – čili, jak se říká ukrajinsky, „do díla“.

Bohdan Zilynskyj