Drobničky v listopadu 2022

Klementinská připomínka ukrajinského Holodomoru

Existují výročí, jejichž každoroční připomínání nese v sobě určitou trýznivou příchuť. Týká se to i tradičních listopadových akcí, jimiž si svět i Česká republika připomínají genocidní stalinský hladomor, který především v jarních měsících roku 1933 zpustošil ukrajinský venkov. Množství obětí, dodnes jen odhadované miliónovými čísly, činí z Holodomoru jeden z nejděsivějších fenoménů dvacátého století.

Znovu k tématu Německo a Ukrajina

I po nedávné návštěvě německého prezidenta Steinmeiera v Kyjevě a menším městě Korjukivka v Černihovské oblasti, kam si odskočil a kde musel strávit nějaký čas v ochranném krytu, přetrvávají nejasnosti co do podoby a perspektivy další německé politiky vůči Ukrajině. Nedávno však zazněla poněkud nová slova přední představitelky spolkové vlády.