Drobničky v dubnu 2021

Zmínky o Češích a Slovácích v písních UPA

Termín „povstalecké (popř. partyzánské) písně“ je v ukrajinském kontextu používán v souvislosti s Ukrajinskou povstaleckou armádou. Ta byla vytvořena na podzim r. 1943 a jejím hlavním protivníkem se staly od počátku r. 1944 vojenské jednotky stalinského režimu. V prostředí UPA se rozvinula ve velkém rozsahu publicistika a literární, zejména básnická činnost. Vzniklo zde ale také opravdu velké množství nových písní a někdy byly upravovány i texty písní starších.

Pokus o ukrajinistický dvojportrét: Zina Genyk-Berezovská a Václav Židlický

První měsíce letošního roku svedly dohromady výročí dvou významných českých ukrajinistů. V první únorový den jsme vzpomínali třicátého výročí předčasné smrti dr. Zinaidy Genyk-Berezovské (1928–1991) a na 16. duben připadá devadesát let od narození doc. Václava Židlického (1931–2002). Obě tyto osobnosti zasluhují společné připomenutí už proto, že dnes je situace oboru, kterému zasvětili život, zcela odlišná a mnohonásobně příznivější než v době jejich činnosti.