Drobničky srpen 2017

Ukrajinský sen – mrija. Opožděně k letošnímu 24. srpnu

Ukrajinci mohou vzpomínat čtyřikrát v roce dne, kdy v různých částech své země a vždy za nepříznivých okolností vyhlásili, ale pak nedokázali uhájit její nezávislost. Bylo to 22. ledna a 1. listopadu (1918), 15. března (1939) a 30. června (1941). Den nezávislosti je dnes stanoven na 24. srpna, který souvisí s počátkem rozpadu SSSR v roce 1991.

Úspěchy vozů Škoda Octavia na ukrajinském trhu

Na našich stránkách zatím přinášíme jen zřídka informace týkající se hospodářské a finanční oblasti. Dnes můžeme využít ukrajinského materiálu týkajícího se jednoho z výrobků českého automobilového průmyslu. Publikovala jej koncem června na stránkách www.ukrinform.ua Oksana Poliščuk.