Drobničky z října 2015

Ukrajinské momenty v českých místních a senátních volbách

Ukrajinské momenty asi nehrály v místních a senátních volbách příliš výraznou roli. I zde se však nějaké ohlasy objevují. Ve volebním magazínu kandidáta do senátu Pavla Žáčka Žáčkoviny lze najít rozhovor s P. Žáčkem převzatý internetové revue Pravý břeh. Kandidát hned v úvodu říká: „Zahájil jsem před několika dny kampaň do senátu – poněkud překvapivě z Kyjeva. Jednak jsem tam byl pozván na odborný seminář, jednak vnímám, že tam nyní probíhá souboj o povahu svobody a demokracie, který je veledůležitý nejenom pro Ukrajinu“.