Alšův obrázek na téma ukrajinské národní písně (1904)

Několikrát jsme se na těchto stránkách upozornili na dílčí epizody bohatých a odborně často zkoumaných česko-ukrajinských literárních vztahů. Podstatně méně toho zatím víme o analogických vztazích v oblasti výtvarného umění. Ostatně platí to, že ve sféře neslovesného umění je národnost či internacionálnost autorů i jejich díla dosti složitým problémem.

Z hlubin dávnověku XXXII: Venetové – byli to Slovani, Keltové, nebo Baltové?

Historik Jordanes ve svém díle Getica na jednom místě píše, že Slované se původně nazývali Veneti, ale nyní jsou známi hlavně jako Sclaveni a Antes. O několik kapitol dále zase uvádí, že jsou tři větve jednoho národa, Veneti, Sclaveni a Antes. Problém je, že máme dvě velké populace, které Římané nazývají Veneti: jedni obývali od 9. století př. n. l. do přelomu letopočtu Benátsko (Jadranští Venetové), druhé lokalizují římští autoři východně od Visly: Plinius v 1. století př. n. l. na pobřeží Baltského moře, Tacitus v 1. století n. l. do mezery mezi pobaltské Fenny a keltsko-germánské Peuciny/Bastarny, a konečně Polybius a Ptolemaios ve 2. století n. l. do východní části Gdaňského zálivu (Vislanští Venetové). Je to jen shoda jmen, nebo je mezi nimi nějaký vztah? A jaká je souvislost mezi Venety a Slovany?

První setkání dvou osobností: T. G. Masaryk a H. O. Boczkowski

Vztah prvního československého prezidenta k ukrajinské otázce se stal už mnohokrát objektem odborného zkoumání, ale je užitečné se k tomuto problému dále vracet. Dnes si všimneme počátků prostřednické role, kterou v této souvislosti plnil po více než čtvrt století Hyppolit Olgerd Boczkowski. Tento Polák z Ukrajiny se z vlastního rozhodnutí nejen stal Ukrajincem, ale hlavně významným publicistou a sociologem tohoto národa.

Ukrajinská kronika 2023/2 (únor, sedmnáctá válečná)

Dne 24. února vstoupila ruská agrese proti Ukrajině a všechny s ní spojené události do druhého roku trvání. Je zjevné, že putinovský režim původně stanovených cílů ani v náznaku nedosáhl, ani v nejmenším se však nevzdal snahy o jejich naplnění za každou cenu. Na druhé straně Ukrajina neprojevila ani nejmenší tendenci ke kapitulantství a brání v nevídaně krutém zápasu nekompromisně svou existenci.

Korupce v Ukrajině? Jistě – ale jak je to s ní třeba v Německu?

Již kolikrát jsem napsal, že žijeme ve veselé době, ale důvodů pro toto tvrzení je stále více. Naposledy mne rozveselil sloupkař Seznamu, kardiolog prof. Veselka z Motola. Už dávno se otřepal z výlevů na téma, že covid je jen chřipčička a nyní se přeorientoval na pomlouvání Ukrajiny. Inu, jako občan na to má jistě právo, stejně jako třeba soudruzi Okamura a Babiš.