Jak Češi poznávali a osvojovali si Volyň (6)

Rok 1876 se do českých dějin zapsal také smrtí Otce národa – historika i politického vůdce Františka Palackého. Shodou okolností vyšla v tu dobu v Praze brožurka, která nabízela praktickou pomoc českým vystěhovalcům. Konkrétně se jednalo o ty, kteří směřovali do jihozápadní části Ruské říše – do tří jejích gubernií, které se dnes nacházejí v západní části Ukrajiny.

Ukrajinská kronika 2022/1 (1.–16. ledna)

Vstoupili jsme do roku, který bude pravděpodobně charakterizován trvajícím ruským tlakem na Ukrajinu i na západní svět. V tomto ohledu se nebude lišit od závěru roku předchozího. Zároveň nelze vyloučit růst vnitřního napětí v Ukrajině v důsledku dlouhodobé, v jistém směru nebezpečné rivality současného ukrajinského prezidenta a jeho předchůdce. Oba problémové okruhy jsou samozřejmě propojeny a vzájemně se ovlivňují.

Odesa 2021 (10). Pár nahlédnutí do odeských chrámů

Náš odeský cyklus pokračuje, přestože jsme začali psát nové roční datum. Vzpomínky na letní návštěvu metropole ukrajinského Černomoří zůstávají živé a aspoň něco z nich bych rád sdílel s našimi čtenáři. Po úvodní procházce odeským centrem se dnes zaměřím na vyprávění o několika výrazných městských chrámech. Navštěvovali jsme je v rámci výprav do města, aniž bychom měli šanci dosáhnout úplnosti.

Nový Dům, 8. ledna 2017 odpoledne… a dalších pět i více let

Lze poměrně snadno zjistit, co se odehrálo v České republice či ve světě právě před pěti lety. Ve stínu významných událostí se tehdy udála také spousta menších, převážně už zapadlých věcí. Jen málokterá z nich si zachovává trvalejší význam a stojí za připomenutí. Tak třeba v krátkém deníkovém záznamu o 8. lednu 2017 nacházím větu: „Dořešili jsme všelicos a spustili stránky – někdy kolem páté hodiny odpolední.“

Ukrajinská kronika 2021/27 (17.–31. prosince)

Přehled ukrajinských politických událostí jsem se pokoušel sestavovat poprvé v r 2019, podruhé a dlouhodoběji od počátku r. 2020. U politiky také zůstáváme v tomto posledním pokračování, zachycujícím události roku 2021. Vánoční svátky a poslední dny před Novým rokem totiž nijak neuvolnily silné napětí kolem Ukrajiny.