Dopis tátovi

Protože dopisy obvykle nemají žádné perexy, uvedeme na tomto místě pár informací o adresátovi: je jím Orest, který se narodil 12. 4. 1923 (Krasna, Polsko) a zemřel v roce 1976 (Trnava pri Laborci). Byl to vědec ukrajinského původu, který žil v Československu: literární historik a kritik, folklorista a překladatel.

Ukrajinská kronika 2023/3 (březen, osmnáctá válečná)

Březen byl dalším měsícem, který nijak výrazně nepozměnil válečnou frontu na východě a jihovýchodě Ukrajiny. O úspěších ruské ofenzivy nelze hovořit a všechny drobné územní zisky byly vykoupeny rostoucím počtem obětí. Podle ukrajinských zdrojů přišlo Rusko už o 270 000 příslušníků vlastních ozbrojených sil a jen za březen přibylo na ruské straně 25 000 obětí.

Zajímavý rozhovor o moderních ukrajinských dějinách

Skutečnost, že českých knižních titulů o Ukrajině nyní rychle přibývá, je více než pochopitelná a vítaná. Přitom však titulů, které by stručně a výrazně informovaly o složitých problémech ukrajinských dějin, je stále ještě jako šafránu. Nyní aspiruje na roli užitečné informační příručky knižní rozhovor dvou historiků – českého a ukrajinsko-českého.

Na srdce jsou Poděbrady – i na ta ukrajinská (10). Ukrajinská hlídka Poděbradských novin

Zatím neexistuje žádný soupis českých knižních, novinových a časopiseckých publikací o Ukrajinské hospodářské akademii. Četné příspěvky o Akademii jsou rozesety jak v centrálním, tedy pražském tisku, tak v novinách regionálních, především poděbradských, ale někdy i v nymburských a dalších. Daleko nejvíce nás však v této souvislosti může zajímat týdeník Poděbradské noviny.