Ukrajinská kronika 2021/15 (1.–15. června)

Není obvyklé zahajovat tento bilanční přehled problematikou fotbalových dresů. Právě ony, konkrétně dresy ukrаjinské, se však staly podnětem pro nejnovější propagandistický útok Ruska na sousední zemi, která Putinovi dělá nejvíc starostí. Vše souvisí s nedávno zahájenou, o celý rok odloženou závěrečnou soutěží fotbalového mistrovství Evropy.

Vinohradské „opáčko“ dějin Ukrajiny 20. století

Před více než pěti lety vyšel v češtině první podrobný přehled dějin Ukrajiny líčící osudy této země od pravěku až po začátek současného ruského vpádu. Neumím posoudit, nakolik tato publikace splnila úkol, který byl od ní oprávněně očekáván. V každém případě zde zůstává živá otázka, jak českou odbornou i laickou veřejnost o dějinách Ukrajiny informovat.

Čeští ukrajinisté online o Lesje Ukrajince a Vasylu Stefanykovi

Před českou ukrajinistikou stojí dnes asi více úkolů a výzev než kdykoli dříve. Velmi aktuální je upřesňování okruhu otázek, kterým by se odborníci tohoto zaměření měli věnovat, a lepší zprostředkování jejich znalostí i nových zjištění českým zájemcům, jejichž počet by bylo žádoucí rozšířit. Důležité jsou ale také akce zaměřené pro domo sua, mezi které patřil online seminář konaný 3. června.

Ukrajinská kronika 2021/14 (17.–31. květnа)

Dne 17. května uplynuly už dva roky od nástupu Volodymyra Zelenského do prezidentské funkce. Pokus o zhodnocení těchto dvou let, jejich pozitiv, sporných rysů i negativ si musí každý čtenář, sledující současné dění, udělat sám na základě vlastních informací i zkušeností. Do jisté míry by mohla při takovém pokusu pomoci i prezidentova tisková konference související s uzavřením druhého roku práce.

Z hlubin dávnověku (XXI): Gótové na cestě ze Skandinávie do Pomořan

V minulých dílech jsme viděli, jak sarmatské populace z pontických stepí ovlivnily životní způsob středoevropských Kvádů a Vandalů. Nyní přichází na řadu další východogermánské etnikum, které na rozdíl od předešlých se usadilo přímo na území dnešní Ukrajiny a strávilo tam, v bezprostředním kontaktu s místními indoíránskými a snad i praslovanskými populacemi, dobrých dvě stě let. Proto mu věnujeme hned několik kapitol.