Od Vilniusu přes Ukrajinu až po Moskvu

Malé vysvětlení hned na začátek. Protože mám nové oční čočky, vidím do aktuálního politického guláše daleko lépe než zjara, kdy mi jedno oko přeskočilo do modu „radikálního impresionismu“ a druhé se k tomu chystalo. Ale to, co teď jedním i druhým vidím, mne nenaplňuje radostí - právě naopak. 

Ukrajinská kronika 2023/6 (červen, jedenadvacátá válečná)

Dlouho uvažovaná i ohlašovaná ukrajinská vojenská protiofenziva začala bez oficiálního oznámení 10. června. Během tří týdnů se ukrajinským vojskům podařilo dosáhnout určitých úspěchů, jejich postup byl však pomalejší, než předpovídali optimisticky naladění pozorovatelé. Je zjevné, že boj o jihovýchodní Ukrajinu bude dlouhý a složitý.

Tři ze šesti ukrajinských prezidentů byli v České republice

Před několika dny jsme sledovali nečekaný pobyt ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Praze. Jeho příjezd byl z pochopitelných důvodů do poslední chvíle utajován. Tato událost vyvolává otázku, kolik předchůdců Zelenského českou metropoli navštívilo. Zde je tedy krátká informace doplňující naše někdejší texty o prezidentských cestách vedoucích opačným směrem.

Čítárna (červen 2023)

Rubriku tohoto jména jsme zkusmo zavedli v červnu r. 2019 a udrželi ji při životě do února roku následujícího – nepodařilo se ji dostatečně „ukotvit“: Bylo nám rubriky trochu líto: vždy jsem v souvislosti s ní myslel na trochu jinak koncipovanou, ale zavedenou a úspěšnou rubriku tohoto jména, otiskovanou kdysi v slavných Lidových novinách.

Pozor – opět sbírky a „sbírky“!

Chceme znovu upozornit na skutečnost, které zatím nebyla věnována náležitá pozornost. V souvislosti s pokračující ruskou agresí proti Ukrajině se bohužel objevil jeden výrazně protispolečenský a protihumánní jev. Neustále totiž u nás v Česku roste počet falešných peněžních sbírek, jejichž organizátoři se ucházejí o Vaši pozornost. Ujišťují sice, že shromažďují pomoc pro Ukrajinu a zajistí její předání, ale skutečnost je mnohdy jiná.