Z hlubin dávnověku (XXXIV): Antové a kultura peňkivská

„Nejstatečnější z národů v severním Přičernomoří“, tak charakterizuje Anty v 6. století byzantský historik Jordanes. Původně severoíránské etnikum složené z mnoha dílčích kmenů se postupně poslovanštilo a je spojováno se slovanskou kulturou peňkivskou. Jejich společenská organizace byla na vyšším stupni než u Sklavinů: přestože rozhodující slovo mělo stále shromáždění lidu, historici již hovoří o „králích“. Archeologové nacházejí opevněná centra a bohaté depoty šperků, což svědčí pro sociální diferenciaci a jistý stupeň centralizace moci.

Ukrajinský disent k okupaci Československa: doklad z roku 1978

Už tedy pětapadesát let… Kdysi jsme zde v dosti rozměrném souboru textů vzpomínali na padesáté výročí československých událostí roku 1968 a na to, jak se vůči nim tehdy vymezovali Ukrajinci. Jejich reakce byla dvojího typu. Zatímco tehdejší události schvalovali lidé spjatí s komunistickou stranou, zcela protikladně je hodnotili účastníci v té době už existujícího, byť organizačně nepodchyceného opozičního hnutí.

Čítárna (srpen 2023)

Dnes budeme věnovat pozornost čtrnáctideníku Knižní novinky. Jedná se o časopis určený knihkupcům, knihovnám, nakladatelům a čtenářům, jehož vydavatelem je organizace Svět knihy s. r. o. Zmíněné periodikum, které lze získat zadarmo v každém knihkupectví, by měl sledovat každý, kdo si chce udržet přehled o novinkách uváděných na český knižní trh.

Netradiční kapitolky o Gruzii (2). Svatá Nino aneb Kristina

Gruzínskou patronku svatou Nino uctívají katolíci pod jménem sv. Kristiny. V době mezi 3. a 13. stoletím žily ještě tři další katolické světice jménem Kristina (Perská, Belgická a z Bolseny). Proto bude vhodnější označovat osobu, která nás tu zajímá, jejím neobvyklým gruzínským jménem, které nemá v této podobě jinde obdobu.

Ukrajina natřikrát v pražské Portheimce

Výstavy týkající se Ukrajiny se v Praze konají v posledních letech poměrně často a o nejedné z nich jsme zde psali. Zatím nejnovější akci tohoto typu, nazvanou poněkud uměle či silácky „Pravda i krása“, lze navštívit do poloviny srpna. Najdete ji v smíchovském letohrádku Portheimka nedaleko stanice metra B-Anděl. Pořadateli jsou úřad pátého pražského obvodu a ambiciózní volontérská skupina GeneraceUA.