Renesanční osobnost: ukrajinská stopa v životě Jana Vladislava

Malého chlapce lákala před nějakými šedesáti lety svým obsahem i výtvarnou stránkou kdekterá knížka. V době, kdy v jeho četbě ještě převažovaly pohádkové texty, zaujaly jeho pozornost také dva rozsáhlé svazky. Jejich název překvapoval: byly to totiž Stromy pohádek – první a druhý. Z obou se daly setřásat pohádky různých národů téměř bez konce, a byly mezi nimi také pohádky ukrajinské.

Dalších šest let našich webových stránek? Pokusíme se o to!

Průběžné bilancování je neodlučitelnou součástí práce, kterou odvádíme na našich webových i facebookových stránkách. Využít lze k němu každoročně přelomu odcházejícího i nastupujícího roku. My ale můžeme brát jako příležitost také dobu nepatrně pozdější těsně navazující na svátek Tři králů.

Ukrajinská kronika 2022/18 (prosinec, patnáctá válečná)

Do číslování naší kroniky se vloudila od loňského března chybička. Začali jsme za nové situace uvádět, o kolikátou už válečnou kroniku jde, ale je třeba připomenout, že obrannou válku, byť nesrovnatelně menšího rozsahu než dnes, vede Ukrajina proti Rusku už skoro devět let, od jara roku 2014. Upozorňujeme na tuto skutečnost, přestože uvedené číslování už měnit nebudeme.

Na srdce jsou Poděbrady – i na ta ukrajinská (7). První inženýři Akademie

Na jaře roku 1927 se blížil k závěru pátý rok existence Ukrajinské hospodářské akademie. Rýsovala se tak perspektiva absolutoria těch adeptů inženýrského titulu, kteří zahájili studia hned v roce 1922. Čekaly je tedy jako první velkou skupinu studentů závěrečné zkoušky i obhajoby. Byl to velký okamžik v dějinách této ukrajinské vysoké školy, vybudované z českých prostředků na české půdě.