Drobničky v červnu 2023

Čítárna (červen 2023)

Rubriku tohoto jména jsme zkusmo zavedli v červnu r. 2019 a udrželi ji při životě do února roku následujícího – nepodařilo se ji dostatečně „ukotvit“: Bylo nám rubriky trochu líto: vždy jsem v souvislosti s ní myslel na trochu jinak koncipovanou, ale zavedenou a úspěšnou rubriku tohoto jména, otiskovanou kdysi v slavných Lidových novinách.

Pozor – opět sbírky a „sbírky“!

Chceme znovu upozornit na skutečnost, které zatím nebyla věnována náležitá pozornost. V souvislosti s pokračující ruskou agresí proti Ukrajině se bohužel objevil jeden výrazně protispolečenský a protihumánní jev. Neustále totiž u nás v Česku roste počet falešných peněžních sbírek, jejichž organizátoři se ucházejí o Vaši pozornost. Ujišťují sice, že shromažďují pomoc pro Ukrajinu a zajistí její předání, ale skutečnost je mnohdy jiná.