Drobničky v červnu 2023

Pozor – opět sbírky a „sbírky“!

Chceme znovu upozornit na skutečnost, které zatím nebyla věnována náležitá pozornost. V souvislosti s pokračující ruskou agresí proti Ukrajině se bohužel objevil jeden výrazně protispolečenský a protihumánní jev. Neustále totiž u nás v Česku roste počet falešných peněžních sbírek, jejichž organizátoři se ucházejí o Vaši pozornost. Ujišťují sice, že shromažďují pomoc pro Ukrajinu a zajistí její předání, ale skutečnost je mnohdy jiná.