Přehled týdenních událostí

Ukrajinská kronika 2022/1 (1.–16. ledna)

Vstoupili jsme do roku, který bude pravděpodobně charakterizován trvajícím ruským tlakem na Ukrajinu i na západní svět. V tomto ohledu se nebude lišit od závěru roku předchozího. Zároveň nelze vyloučit růst vnitřního napětí v Ukrajině v důsledku dlouhodobé, v jistém směru nebezpečné rivality současného ukrajinského prezidenta a jeho předchůdce. Oba problémové okruhy jsou samozřejmě propojeny a vzájemně se ovlivňují.

Ukrajinská kronika 2021/27 (17.–31. prosince)

Přehled ukrajinských politických událostí jsem se pokoušel sestavovat poprvé v r 2019, podruhé a dlouhodoběji od počátku r. 2020. U politiky také zůstáváme v tomto posledním pokračování, zachycujícím události roku 2021. Vánoční svátky a poslední dny před Novým rokem totiž nijak neuvolnily silné napětí kolem Ukrajiny.

Ukrajinská kronika 2021/25 (16.–30. listopadu)

Protože je Ukrajina stále konfrontována s nejrůznějšími a často tíživými skutečnostmi ze svých moderních dějin, nemůžeme se ani letos vyhnout zmínce o vzpomínání na oběti stalinského Holodomoru v r. 1933. Žít jen z minulosti se však nedá, a proto obracíme pozornost i na současné události. Dne 20. listopadu vstoupil šestý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do druhé poloviny svého funkčního období.

Ukrajinská kronika 2021/24 (1.-15. listopadu)

Nejvýraznější událost první poloviny listopadu představoval soubor změn v ukrajinské vládě, vedené od března minulého roku premiérem Denysem Šmyhalem. Podobné opatření bylo už uskutečněno několikrát a vždy bylo projevem nespokojenosti vládnoucí strany Služebnice lidu s činností konkrétních reprezentantů některých resortů.

Ukrajinská kronika 2021/23 (17.–31. října)

V naší kronice se musíme bohužel vrátit k uvádění covidové problematiky na prvním místě. Nová epidemická vlna totiž zřejmě dostoupila k vrcholu a dobu trvání této její nejkritičtější fáze zatím nelze odhadnout. Ukrajina se dostala v počtu nově registrovaných případů covidového onemocnění i v počtu úmrtí na druhé místo v Evropě po Rusku. Toto nezáviděníhodné postavení si jistě po určitou dobu udrží.

Ukrajinská kronika 2021/22 (1.-16. října)

Školení poslanců ze Služebnice lidu v Truskavci – Odvolání předsedy Nejvyšší rady Razumkova a volba jeho nástupce – Obvinění a domácí vězení Viktora Medvedčuka – Nové zákony – Zatčení Michaila Saakašviliho – Kyjevský summit Ukrajiny a Evropské unie – Rostoucí covidové problémy

Ukrajinská kronika 2021/21 (16.–30. září)

Další cesta prezidenta Zelenského do USA – Snaha o odvolání Dmytra Razumkova z funkce předsedy parlamentu – Střelba na prezidentova poradce Šafira – Oligarchický zákon – Rusko-maďarské a rusko-běloruské akce proti Ukrajině – Další osud tzv. bezvizu – Úspěch a mistrovský titul boxera Usyka – Rostoucí trend nejnovější covidové vlny

Ukrajinská kronika 2021/20 (1.-15. září)

V rámci minulé kroniky byl zmíněn také odjezd prezidenta Zelenského na jeho první oficiální návštěvu USA, zahájenou na samém konci srpna. Tato cesta určitým způsobem uzavřela výrazně organizované oslavy třicetiletí nezávislé Ukrajiny. Měla také naznačit, jakým směrem se budou v nejbližších měsících a letech ubírat vztahy obou zemí.

Ukrajinská kronika 2021/19 (11.-31. srpna)

Středobodem dění ve sledovaném období byly oslavy třicátého výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti dne 24. srpna. Málokteré z předchozích jubileí vyvolalo takový zájem a pozornost. Více než dříve byla v předchozích měsících patrná snaha o reflektování cesty, kterou Ukrajina od r. 1991 ušla, a o zdůraznění dílčích úspěchů, jichž se podařilo dosáhnout.