Drobničky v únoru 2017

Ukrajina a výzkum Antarktidy

Zdánlivě není důvod spojovat si šestý kontinent s Ukrajinou, také v tomto případě však přímá vazba existuje. Mezi téměř osmdesáti vědeckými stanicemi asi třiceti zemí, které provádějí celoroční nebo sezónní výzkum, je už přes dvacet let zastoupena také ukrajinská stanice Akademik Vernadskyj.

Jak se pěstuje rýže v Ukrajině

Obraz ukrajinského venkova si jistě spojujeme nejspíše s pšenicí – v představách cizinců symbolizovala právě ona zemi, označovanou často za obilnici Evropy. Škála rostlinných kultur uplatněných v ukrajinském zemědělství je však podstatně širší, což vzhledem k rozsahu a mnohostrannému charakteru ukrajinského území nemůže překvapit.

Bohdan Bojčuk – newyorský básník z Ukrajiny

Ukrajinská věda a kultura jakoby měly od doby po první světové válce, tedy už skoro sto let, dvě křídla. Jedno bylo bezprostředně spjato s Ukrajinou, druhé s ukrajinskou diasporou, která byla aktivní na většině kontinentů, ale hlavně v západní Evropě a severní Americe. Za první republiky hrála v jejím rámci výraznou roli Praha, v druhé polovině 20. století ji nahradila úplně jiná centra, mimo jiné New York.

Pět esejů Václava Havla v ukrajinštině

Kyjevské nakladatelství Komora patří k těm, která se snaží prezentovat v ukrajinštině současnou českou literaturu – vydalo už překlad Hrdého Budžese I. Douskové a Žitkovských bohyň K. Tučkové. Nově vydaným titulem Komory je knižní překlad pěti esejů Václava Havla pod společným názvem „Promovy ta eseji“.