Ukrajina a výzkum Antarktidy

Zdánlivě není důvod spojovat si šestý kontinent s Ukrajinou, také v tomto případě však přímá vazba existuje. Mezi téměř osmdesáti vědeckými stanicemi asi třiceti zemí, které provádějí celoroční nebo sezónní výzkum, je už přes dvacet let zastoupena také ukrajinská stanice Akademik Vernadskyj.

Cesta Ukrajiny k vlastnímu antarktickému výzkumu však byla složitá. Rusko, největší starší bratr na světě, nechtělo po rozpadu SSSR odevzdat žádné z republik někdejšího svazu nic ze společného majetku. Ponechalo si tedy i sedm sovětských antarktických stanic a jejich zařízení. Také v tomto případě Ukrajina ostrouhala, ač se na výzkumu v době SSSR svými lidmi podílela a o svůj podíl žádala. Rusko přitom nebylo schopno všechny své antarktické stanice od počátku 90. let provozovat. Raději je však zakonzervovalo, než aby se jich vzdalo ve prospěch druhé největší svazové republiky.

Neúspěch ukrajinské vědce neodradil. Základem dalšího usilování Ukrajiny se stalo v r. 1992 přistoupení Ukrajiny k mezinárodní smlouvě o Antarktidě z r. 1959. O rok později zřídila Ukrajina vlastní Centrum antarktických výzkumů. V praxi mohla jeho činnost začít teprve na základě pomoci jiného státu než Rusko. Takovou pomoc poskytla Velká Británie, která Ukrajině předala za symbolickou jednu libru šterlinků výzkumnou stanici „Faraday“, jež byla v provozu od r. 1953. Od r. 1996 tedy pracuje v Antarktidě nově pojmenovaná ukrajinská stanice „Akademik Vernadskyj“, odkazující svým názvem na prvního prezidenta ukrajinské akademie věd z let 1918–1921. Připomeňme, že česká stanice, zřízená v r. 2007, nese jméno Johanna Gregora Mendela.

„Akademik Vernadskyj“, který může hostit až 24 osoby, se nachází na ostrově Galindez vzdáleném 7 km od západního pobřeží Antarktidy. Jednou ze zvláštností stanice je pravoslavná kaple sv. knížete Vladimíra, vysvěcená v r. 2011. Údajně se jedná o nejjižněji vybudované kultovní místo na světě. Teplota na stanici neklesá tak hluboko jako v nitru Antarktidy, naměřeno zde bylo nejvíce (či spíše nejníže) „jen“ minus 47 stupňů Celsia, to však práci odborníků neznehodnocuje. Jejím výsledkům je věnována ročenka Ukrajinskyj antarktyčnyj žurnal s příspěvky v ukrajinštině, ruštině a angličtině a populárněji laděný časopis Ekspedycija XXI. Ukrajinský antarktický výzkum a stanici připomínají také poštovní známky vydané v letech 1996 a 2009 a pamětní mince z r. 2006.

V současnosti už končí doba působení jedenadvacáté expedice. Mezi druhou polovinou března a dubna t. r. vystřídá dosavadních 19 osob nová sestava čítající 13 výzkumníků. Navíc se v květnu v Kyjevě uskuteční kromě soutěže Eurovize také osmá mezinárodní antarktická konference, která připomene už zmíněné 25. výročí spoluúčasti Ukrajiny na mezinárodní smlouvě o Antarktidě.

(boz)

Rubriky