Ukrajinský reprezentant do soutěže Eurovize vybrán

Na soutěžním koncertu v Kyjevě uskutečněném 25. 2. vybírala porota spolu s diváky hudební kolektiv, který bude Ukrajinu reprezentovat na soutěži Eurovize, kterou letos přivítá Kyjev. Výsledek finálového koncertu byl velmi těsný a nakonec rozhodl větší počet diváckých hlasů.

Soupeření šesti účastníků koncertu vyznělo ve prospěch skupiny O. Torvald a její písně Time. O jejím vítězství nad zpěvačkou Tayannou, resp. Teťanou Rešetňakovou (píseň I Love You) rozhodl větší počet posluchačských hlasů. Přitom v jedné z předběžných anket dali zahraniční zájemci o tento typ hudby daleko výrazněji podporu právě Tayanně, které přisoudila o jeden hlas víc i odborná porota. Podle pravidel však při rovnosti hlasů v obou hlasováních rozhoduje názor veřejnosti.

Proto aspoň několik údajů o nyní pětičlenné skupině O. Torvald vedené Jevhenem (Žeňou) Halyčem. Vznikla v Poltavě v r. 2005, brzy nato se však přesunula do Kyjeva. Zůstává nejasné, proč si zvolila své severské jméno, v každém případě se však postupně prosazovala a do dnešního dne vydala šest disků. Její písně, zpívané Halyčem, jsou ukrajinské, v repertoáru jsou ale zastoupeny v určitém rozsahu také texty ruské. Dnes třiatřicetiletý Halyč se rockové hudbě věnuje už od r. 1999 a v Kyjevě vystupuje také jako vedoucí některých televizních a rozhlasových programů. Ač se narodil v r. 1984 v Ukrajině, prvních osm let života a zároveň poslední léta existence SSSR prožil v Kazachstánu, kam byl poslán jeho otec, důstojník sovětské armády. Po návratu na Ukrajinu se Halyč učil v Poltavském vojenském institutu spojů a získal dokonce hodnost poručíka v záloze, už tehdy se však chtěl zabývat pouze hudbou: získaná specializace inženýra telekomunikačních systémů a sítí ho nijak nenadchla.

Sám o sobě řekl v r. 2012, ještě před Majdanem: „Narodil jsem se v ruskojazyčné rodině a učil se v ruské škole. Neměl jsem možnost trvale mluvit ukrajinsky, ale dnes se snažím komunikovat jazykem země, na kterou jsem hrdý a ve které žiji. To je důležité… I když přemýšlím více v ruštině /…/ Země má mít svou řeč – Ukrajina ukrajinštinu, Rusko ruštinu nebo Velká Británie angličtinu. Dva státní jazyky existovat nemohou, to je absurdní. Některým pochybným lidem by to prostě vyhovovalo – oni se nemohou naučit jazyk… Ale země se bez své řeči nebude rozvíjet v žádném případě. To je můj radikální názor, přestože jsem v osobním životě dlouho ukrajinsky nekomunikoval a neuměl ani spojit dvě slova. Ale teď se mi snáze píšou ukrajinské texty, protože tento jazyk je zpěvnější. Zpívat v něm je tudíž lehčí, a proto je většina našich nahrávek ukrajinská.“

Tento krátký jazykový exkurs ukazuje, nakolik je příslušný problém v ukrajinské populární i rockové hudbě vnímán. Dvojjazyčnost byla ostatně patrná i v případě členů poroty. Dvěma z nich, Gruzínovi žijícímu v Kyjevě K. Meladzemu a poltavskému Ukrajinci A. Danylkovi (vystupujícímu pod pseudonymem Věrka Serďučka), zůstává evidentně bližší ruština, zatímco krymská Tatarka Džamala s ukrajinštinou problémy nemá. Otázkou je, do jaké míry tuto věc dokáže český posluchač pochopit a zda ho to vůbec zajímá. Vždyť jak už bylo řečeno, píseň reprezentující Ukrajinu na soutěži Eurovize zazní v angličtině…

(boz)

Rubriky