Drobničky v červnu 2021

Jak Češi poznávali а osvojovali si Volyň (3)

Pokračujeme v přehledu českých popisů jednoho ze západoukrajinských regionů, který sehrál při rozvoji česko-ukrajinských vztahů zvláštní a kontroverzní roli. Před polovinou 60. let 19. století málokdo z Čechů o Volyni slyšel, v dalších letech a desetiletích si však povědomí o této vzdálené oblasti rychle razilo cestu a doplnilo nepříliš rozsáhlé a přesné české znalosti východní Evropy.

Vinohradské „opáčko“ dějin Ukrajiny 20. století

Před více než pěti lety vyšel v češtině první podrobný přehled dějin Ukrajiny líčící osudy této země od pravěku až po začátek současného ruského vpádu. Neumím posoudit, nakolik tato publikace splnila úkol, který byl od ní oprávněně očekáván. V každém případě zde zůstává živá otázka, jak českou odbornou i laickou veřejnost o dějinách Ukrajiny informovat.

Čeští ukrajinisté online o Lesje Ukrajince a Vasylu Stefanykovi

Před českou ukrajinistikou stojí dnes asi více úkolů a výzev než kdykoli dříve. Velmi aktuální je upřesňování okruhu otázek, kterým by se odborníci tohoto zaměření měli věnovat, a lepší zprostředkování jejich znalostí i nových zjištění českým zájemcům, jejichž počet by bylo žádoucí rozšířit. Důležité jsou ale také akce zaměřené pro domo sua, mezi které patřil online seminář konaný 3. června.