Majdan, viděný tenkrát z Prahy (I.)

Vstupujeme do dnů, které byly před pěti lety charakterizovány mimo jiné vyvrcholením událostí, spojených nerozlučně s centrem Kyjeva a s tamním Majdanem nezávislosti. Jistě jsou tu mezi Čechy lidé, kteří vzpomínají na to, jak tehdejší události vnímali a jak velkou pozornost jim tehdy věnoval český tisk. Hodně se toho v tomto směru změnilo…

Štítky

22. leden 1919: nedovršený, ale slavný den ukrajinské jednoty

Nezávislý ukrajinský stát vznikl v roce 1918 ve dvou územních podobách. Na počátku listopadu, kdy ve východní Haliči začalo formování Západoukrajinské lidové republiky, jednoho z nástupnických států Rakouska-Uherska, měla za sebou východněji ležící Ukrajinská lidová republiky s centrem v Kyjevě téměř celý rok značně složité existence.

Před 50 lety (XXXVI): Jan Palach v básni Halji Mazurenko

Náš dlouhý cyklus se už pomalu blíží ke konci. První měsíce roku 1969 totiž naplňoval už jen zoufalý ústupový boj těch, kdo se snažili uchovat co nejvíc z polednových reforem, ale od dubna, kdy byl do člena Komunistické strany Československa zvolen Gustáv Husák, byla už jejich pozice prakticky beznadějná.

Idu na vy. Krátký úvod k poznámkám o jednom konfliktním tématu

Slova „Idu na vy“, která zní v současné ukrajinštině „Idu na vas“, zaznamenali letopisci Kyjevské Rusi. Použil je kyjevský kníže Svjatoslav za situace, kdy vytáhl proti nepřátelům své země po roce 964. Vzniklo tak jedno z okřídlených slovních spojení, nezřídka používaných až do současnosti. Také já si je chci u Svjatoslava vypůjčit.

Z hlubin dávnověku (X): O nezdarech dobyvatelů

Kmeny indoíránské jazykové větve, které ze středoasijských stepí pronikaly na Íránskou náhorní plošinu a do Indie, dostávaly se tam do kontaktu s vyspělými civilizacemi Mezopotámie a údolí Indu. Přejímaly jejich způsob života, místo kočovného pastevectví se věnovaly usedlému zemědělství a stavěly města. Nejprve Médové a potom Pársové založili království, které po zničení tyranské Asýrie expandovalo a změnilo se v největší mnohonárodnostní impérium té doby – Perskou říši. Se svými „zaostalejšími“ příbuznými v eurasijských stepích však vedli ustavičný boj, který nejméně ve dvou případech skončil pro Peršany nelichotivou porážkou.