Čtvrtý ročník soutěže textů o Ukrajině a jeho vítězové

Letos jsme opět vyhlásili, a to už počtvrté, soutěž o nejlepší čtenářský text týkající se Ukrajiny. V předchozích třech letech členové hodnotící komise přečetli a vyhodnotili řadu zajímavých příspěvků, které pojednávaly o různých částech Ukrajiny od Zakarpatska po svjatohirský (svatohorský) monastýr a od Kyjeva po Černomoří. Všechny tyto články jsme na našich stránkách postupně otiskli. 

Logo soutěžeTaké letos jsme v době vyhlášení soutěže doufali, že se bez ohledu na zásadní a tragickou změnu situace ukrajinského státu určité množství příspěvků sejde. Mohly být opět věnovány cestám po Ukrajině, uskutečněným v minulých letech, nebo i poměrně vzácným cestám letošním, které měly jen málokdy čistě turistický charakter. Nabídli jsme také možnost, aby byly zpracovány příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří se vinou válečných událostí ocitli v České republice. Sešly se nám ale nakonec pouze tři příspěvky. 

Není třeba se rozšiřovat o tom, proč tomu tak je. Všichni víme, proč se letos na Ukrajinu jezdilo za turistikou jen zcela minimálně, a to téměř výlučně do relativně méně ohrožených západních regionů země. Válka narušila slibně se rozvíjející zájem o Ukrajinu, který bylo možno pozorovat v předchozích letech – ten podnítil i naši loňskou výpravu do Oděsy, o které bylo referováno na těchto webových stránkách. Cyklus oděských reportáží však přerušil 24. února začátek ruské agrese proti Ukrajině a původní záměr tak byl realizován snad jen z jedné poloviny. Letos bychom možná do Oděsy a okolí vyjeli znovu, ale…

Podobně dopadli také jiní cestovatelé z minulých let a byli mezi nimi jistě také účastníci a vítězové předchozích ročníků. Někteří Češi a Slováci se, pravda, na Ukrajinu přece jen vypravili – nikoli však za krajinnými zážitky, ale jako poskytovatelé pomocí pro ukrajinské vojáky a civilisty. Charakter poznávání Ukrajiny se tím zásadně změnil a tento stav asi ještě nějaký čas potrvá. Proto také letošní vyhlášení soutěže zůstalo bez náležité odezvy, což plně chápeme a respektujeme.

Z výše zmíněných tří příspěvků, které jsme obdrželi, měl pouze jeden cestopisný charakter. Týkal se březnové cesty autora, pana Michala Majerčíka, do nejzápadnější ukrajinské oblasti. Tomu odpovídá i jeho název „Cesta na Zakarpatskou Ukrajinu (17.-23. 6. 2022)“.

Další dva příspěvky zpracovaly příběhy z okruhu stále aktuální ukrajinské uprchlické tematiky, která se stala od přelomu února a března jedním z hlavních projevů současných česko-ukrajinských vztahů.

První z nich zachycuje vyprávění nazvané „Moji Ukrajinci z Nikopolu a Enerhodaru“. Redigovala jej a doplnila naše čtenářka a spolupracovnice, paní Vlasta Pospíšilová, která se také zúčastnila se svou dcerou prvních dvou ročníků naší soutěže.

Další příspěvek zprostředkovala rovněž paní Vlasta Pospíšilová a jeho ukrajinský text je plně autentický. Opatřen je názvem „Naše odysea (Příběh válečných uprchlíků z Luhanska a pak z Izjumu).“

Logo Ovation Events
Pořadatel a stránka koncertu vokální formace Pikkardijska Tercija

Zde je třeba připojit jistě zcela pochopitelné sdělení, že neznáme autory, resp. autorky druhého a třetího příspěvků a ani bychom nemohli v současnosti uvést, s ohledem na bezpečnostní faktor, jejich jména.

Stanovit pořadí uvedených tří textů a rozlišit výši finanční odměny vyhrazené pro tři vítězné práce bylo letos prakticky nemožné. Proto jsme se rozhodli vyhlásit všechny tři uvedené práce, resp. jejich autor(k)y, vítězi letošní soutěže a děkujeme jim opravdu srdečně za jejich snahu. Dovedeme si představit, jak těžké a trpké bylo vzpomínání na okolnosti odchodu z Ukrajiny, napadené ruskou agresí.

Všechny tři práce budou v brzké budoucnosti zveřejněny na našich webových i facebookových stránkách. Každá z nich bude odměněna částkou 3 000 Kč a dvěma vstupenkami na koncert vokální formace Pikkardijska Tercija ze Lvova, který se uskuteční 22. prosince v Divadle Broadway v Praze. Vstupenky věnoval organizátor koncertu a partner naší soutěže agentura Ovation Events.

V tuto chvíli nemůžeme s jistotou říci, zda se v příštím roce pokusíme o opětné vyhlášení reportážní soutěže – jednalo by se o její už pátý, tak trochu jubilejní ročník. Čtenáři budou o našem rozhodnutí informováni v jarních měsících nebo na počátku léta.

(jer – boz)
     

Rubriky