Kazašská historička o své zemi, Ukrajině a hlavně Rusku

Kazašská historička Botakoz Kassymbeková se narodila v roce 1980. Využila možnosti a studovala na západních univerzitách. Dnes je uznávanou kapacitou v oblasti moderních středoasijských dějin a ruské koloniální politiky v tomto prostoru. Dlouhý rozhovor s Kassymbekovou otiskl 5. března tohoto roku list Berliner Zeitung. Uveřejňujeme tu v překladu a bez komentáře jeho text. (red.)

Dopis tátovi

Protože dopisy obvykle nemají žádné perexy, uvedeme na tomto místě pár informací o adresátovi: je jím Orest, který se narodil 12. 4. 1923 (Krasna, Polsko) a zemřel v roce 1976 (Trnava pri Laborci). Byl to vědec ukrajinského původu, který žil v Československu: literární historik a kritik, folklorista a překladatel.

Ukrajinská kronika 2023/3 (březen, osmnáctá válečná)

Březen byl dalším měsícem, který nijak výrazně nepozměnil válečnou frontu na východě a jihovýchodě Ukrajiny. O úspěších ruské ofenzivy nelze hovořit a všechny drobné územní zisky byly vykoupeny rostoucím počtem obětí. Podle ukrajinských zdrojů přišlo Rusko už o 270 000 příslušníků vlastních ozbrojených sil a jen za březen přibylo na ruské straně 25 000 obětí.

Zajímavý rozhovor o moderních ukrajinských dějinách

Skutečnost, že českých knižních titulů o Ukrajině nyní rychle přibývá, je více než pochopitelná a vítaná. Přitom však titulů, které by stručně a výrazně informovaly o složitých problémech ukrajinských dějin, je stále ještě jako šafránu. Nyní aspiruje na roli užitečné informační příručky knižní rozhovor dvou historiků – českého a ukrajinsko-českého.