Ukrajinská kronika 2023/8 (srpen, třiadvacátá válečná)

Ukrajinský parlament prodloužil 17. srpna válečný stav i platná pravidla pro mobilizaci ukrajinských občanů. O týden později vstoupil druhý rok války, zahájené ruským útokem z 24. 2. 2022, do své druhé poloviny. Stalo se tak za situace, kdy Ukrajina pokračuje za obtížných podmínek v protiofenzivě u Bachmutu a v některých částech Zaporožské oblasti.

Lvovské výtržky Patrika Linharta z roku 2017

Publikování souborů došlých i odeslaných mailů se už stává obvyklou záležitostí. Takové texty nebývají většinou příliš rozsáhlé a vyhovují snaze po rychlém sdělení zajímavých skutečností. Zdá se, že také čtenářsky jsou vděčné. Takovýto charakter má i knížka Patrika Linharta o jeho učitelském působení ve Lvově a o lecčem, „co se kolem seběhlo“.

Z hlubin dávnověku (XXXIV): Antové a kultura peňkivská

„Nejstatečnější z národů v severním Přičernomoří“, tak charakterizuje Anty v 6. století byzantský historik Jordanes. Původně severoíránské etnikum složené z mnoha dílčích kmenů se postupně poslovanštilo a je spojováno se slovanskou kulturou peňkivskou. Jejich společenská organizace byla na vyšším stupni než u Sklavinů: přestože rozhodující slovo mělo stále shromáždění lidu, historici již hovoří o „králích“. Archeologové nacházejí opevněná centra a bohaté depoty šperků, což svědčí pro sociální diferenciaci a jistý stupeň centralizace moci.

Ukrajinský disent k okupaci Československa: doklad z roku 1978

Už tedy pětapadesát let… Kdysi jsme zde v dosti rozměrném souboru textů vzpomínali na padesáté výročí československých událostí roku 1968 a na to, jak se vůči nim tehdy vymezovali Ukrajinci. Jejich reakce byla dvojího typu. Zatímco tehdejší události schvalovali lidé spjatí s komunistickou stranou, zcela protikladně je hodnotili účastníci v té době už existujícího, byť organizačně nepodchyceného opozičního hnutí.

Čítárna (srpen 2023)

Dnes budeme věnovat pozornost čtrnáctideníku Knižní novinky. Jedná se o časopis určený knihkupcům, knihovnám, nakladatelům a čtenářům, jehož vydavatelem je organizace Svět knihy s. r. o. Zmíněné periodikum, které lze získat zadarmo v každém knihkupectví, by měl sledovat každý, kdo si chce udržet přehled o novinkách uváděných na český knižní trh.