Stalinismus a ukrajinští Češi

Výzkum jedné z drobnějších podkapitol dějin stalinského teroru na sovětském území se posouvá k daleko přesnější míře poznání. V souvislosti s tím lze ovšem okamžitě zpochybnit použití přídavného jména „drobnější“ v předcházející větě. Rozsah represí proti Čechům v místech jejich hustého osídlení i tam, kde žili jako osamocení jedinci, byl překvapivě velký.

Trochu jiná dětská knížka z Podkarpatska

Překlady z ukrajinské dětské literatury do češtiny se staly v posledním čtvrtstoletí vzácností. Vydání knížky zakarpatské autorky, která začala v Užhorodě publikovat až po padesátce, vzešlo z iniciativy ukrajinské strany čtyři roky po vydání originálu.

Československo-sovětská smlouva z roku 1943 po 70 letech

Osm českých historiků se spolu s jednou odbornicí slovenskou pokusilo o nový, pokud možno všestranný rozbor okolností kolem uzavření osudové smlouvy. Její vznik a znění výrazně poznamenaly v dalších letech a desetiletích osudy československého státu.

Hutný slovník československých diplomatů

Slovník československých diplomatů vzbuzuje respekt už svým výrazným rozsahem. Obsahuje přes tisíc životopisů dnes převážně zapomenutých osob, které v různém rozsahu spoluvytvářely československou zahraniční politiku, a to v jistém rozsahu i na území Ukrajiny.

Ukrajinské momenty v českých místních a senátních volbách

Ukrajinské momenty asi nehrály v místních a senátních volbách příliš výraznou roli. I zde se však nějaké ohlasy objevují. Ve volebním magazínu kandidáta do senátu Pavla Žáčka Žáčkoviny lze najít rozhovor s P. Žáčkem převzatý internetové revue Pravý břeh. Kandidát hned v úvodu říká: „Zahájil jsem před několika dny kampaň do senátu – poněkud překvapivě z Kyjeva. Jednak jsem tam byl pozván na odborný seminář, jednak vnímám, že tam nyní probíhá souboj o povahu svobody a demokracie, který je veledůležitý nejenom pro Ukrajinu“.