Jedna z tváří Lvova ve fotografiích

Knih o Lvově zatím v češtině není přehršel, ba nemáme téměř žádnou – jako by to neplatilo v případě kteréhokoli dalšího a srovnatelného ukrajinského města. První vlaštovkou se stává svérázné album básníka a fotografa Igora Malijevského vydané zřejmě za spoluúčasti Českých center, hlavně kyjevského.

Ukrajina a Ivan Borkovský v esejích archeologa Zdeňka Smetánky

V knižní edici měsíčníku Dějiny a současnost vyšel soubor krátký textů uznávaného archeologa středověku Zdeňka Smetánky, který letos oslavil pětaosmdesátiny. Ač to název nenaznačuje, je i v tomto případě Ukrajina v textu přítomna.

Pokus o českou monografii o J. V. Stalinovi

Pokud máme v českých podmínkách hovořit o existenci sovětologie, tj. vědy o fenoménu Sovětského svazu a sovětskosti, zjistíme, že Václav Veber byl v tomto oboru asi nejplodnějším autorem. Druhým, doplněným vydáním monografie o J. V. Stalinovi, resp. o Rusku či SSSR pod Stalinovým vedením, se jeho dílo krátce po dosažení pětaosmdesátky uzavřelo.

Volyňští Češi v populárně-historickém přehledu

Autor knihy patří k velmi plodným autorům tzv. literatury faktu. Svou další knihu věnuje poměrně populárnímu tématu. Zkoumá více než stoletý pobyt skupiny Čechů na Volyni, kteří tu tvořili po více než sto let jednu z výrazných skupin obyvatelstva.