K sestřelení Boeingu nad Ukrajinou

Kreslíř Václav Teichmann zpodobil v Mladé frontě dnes č. 193 z 18. 8. poslance ČSSD a bývalého SNB-ka Stanislava Humla. Jeho svět je prý vskutku „policejně řízný a nekompromisní“, takže „za sestřelením boeingu nad Ukrajinou stála CIA“. Podobně sotva smýšlí Luděk Navara, který v rubrice Oškliv téhož čísla vzpomíná na pakt Molotov – Ribbentrop ze srpna 1939 a přemýšlí o jeho souvislostech s dnešní dobou: „názorně můžeme vidět, jak tragické důsledky pro miliony lidí má, když se celé země, regiony nechají napospas běsům.

Ukrajinská čítanka (Davaj, Ukrajina, davaj)

Ve středu 17. 8. ukončila stanice CT Art po půldruhém měsíci pravidelné předvádění desetiminutových filmových profilů současných ukrajinských spisovatelů. Celý šestnáctidílný česko-polsko-slovenský cyklus nazvaný Ukrajinská čítanka (Davaj, Ukrajina, davaj) zasluhuje zvláštní pozornost a bude zde časem šíře zhodnocen v oddílu Recenze.

O azyl v České republice požádalo 872 osob, nejčastěji Ukrajinci (289) a Iráčané

Od ledna do konce července t. r. požádalo o azyl v České republice 872 osob, nejčastěji Ukrajinci (289) a Iráčané (133). Podíl Ukrajinců dosáhl tedy téměř přesně třetiny všech případů (www.novinky.cz, 15. 8.). O tom, jaký podíl žadatelů uspěl, citovaný text neinformuje.

Nové komplikace v rusko-ukrajinských vztazích

V Lidových novinách č. 189 ze 13. 8. uvažuje Petra Procházková o nových komplikacích v rusko-ukrajinských vztazích, ke kterým vedly údajné „diverzní akce“ Ukrajiny proti představitelům ruských intervenčních jednotek přítomných v Krymu. V příloze téhož čísla Orientace hovoří Zuzana Lizcová s britským politickým analytikem H. Kundnianim o současné zahraniční politice Německa. Probrána je mj. role této země ve vztahu k „ukrajinské krizi“, ovlivněná německo-ruskými hospodářskými vztahy.

Zpravodajství z olympijských her v Rio de Janeiru

Ukrajinská témata se v rámci rozsáhlého zpravodajství z olympijských her v Rio de Janeiru dostávají ke slovo ve větším rozsahu spíše výjimečně. Právo č. 187 z 11. 8. se věnuje ve větších článcích jednak vítězství ukrajinské tenistky Svitolinové nad favorizovanou Serenou Williamsovou, ale také opožděné diskvalifikaci vítěze soutěže v hodu oštěpem na LOH v Londýně 2012 Oleksandra Pjatnyci.