Texty Jana Petránka o zahraniční politice

Texty Jana Petránka o zahraniční politice, tištěné v poslední době pravidelně Týdeníkem Rozhlas, se občas okrajově a většinou bez hlubšího hodnocení dotknou i ukrajinské tematiky – tak tomu bylo i v č. 30. V tomto i následujícím čísle jsou však tištěny i čtenářské dopisy, ve kterých jsou z různých pozic hodnoceny také Petránkem předložené názory na Ukrajinu, Rusko a Krym. Zde se dovíme např. to, že sevastopolská námořní základna měla přejít do rukou NATO (č. 30). Jiný čtenář soudí: „Když se podívám na mapu členských zemí NATO, vzpomenu vždy na plány nebo přání Ukrajiny v době, kdy jí Krym ještě patřil…“ (č. 31). Dozvíme se také, že Chruščov, původem Ukrajinec /!!!/, ukradl Krym Rusku, „takže se dnešní stav v podstatě rovná restituci,“ neboť, „co bylo ukradeno, musí být vráceno“. Neukradlo však carské Rusko Krym náhodou krymským Tatarům?  Autoři uvedených tří příspěvků názory Jana Petránka hájí, otištěn je však i kriticko-ironický náhled posluchačky z Českých Budějovic upozorňující na malou cenu života v Rusku, jak ji potvrzují i události v Ukrajině. Zároveň se autorka nesprávně domnívá, že krymští Tataři se do své vlasti vraceli ze Sibiře.