Rozhovor s ruským prozaikem Michailem Šiškinem

O postojích konkrétních Rusů, zejména z kulturní sféry, k situaci v Ukrajině se u nás nepíše až tak často. Marie Iljašenko zajistila pro 19. číslo časopisu A 2 rozhovor s ruským prozaikem rusko-ukrajinského původu (Ukrajinkou byla jeho matka) Michailem Šiškinem, Autor soudí, že Ukrajinci a Rusové jsou skutečně sbratřené názory které proti sobě poštvali „zločinci, kteří dnes v Rusku vládnou“. Dokládá toto tvrzení řečnickou otázkou „Jak rozdělit „Gogola?“, na kterou si odpovídá slovy „Patří nám všem, je naší společnou chloubou.“ K tomu je třeba říci, že jiné hodnoty ruské a ukrajinské literatury rozhodně odlišit a oddělit lze a ani se tomu nedá vyhnout. - V Mladé frontě dnes ze 16, září  se k problematice vyjadřuje ruský houslista Vadim Repin, .který vystoupil v Praze. V jeho slovech nenacházíme jednoznačné ztotožnění s oficiální ruskou politikou: „Je pro mne /…/ těžké zaujmout nějakou pozici, protože z obou stran přicházejí různé informace. Mohu jen říci, že cítím s bezbrannými lidmi, kteří tráví noci ve sklepích. Utrpení musí skončit a to zajistí jen kompromis“.

Rubriky