Rozhovor se známou fotografkou Danou Kyndrovou

Týdeník Rozhlas č. 35 z 22. 8. přináší dlouhý rozhovor se známou fotografkou Danou Kyndrovou připravený Agátou Pilátovou. Ke slovu zde přichází i její autorský zájem o někdejší Podkarpatskou Rus. Autorka se zpovídá ze vztahu k tomuto regionu slovy: „já si po roce 1989 naivně myslela, že se toto krásné území, které Stalin odcizil, k nám zase vrátí. Tak jsem se tam poprvé vypravila hned v r. 1991 a chtěla jsem to všechno zachytit“.  Přestože „vrácení se nekonalo, nebylo to reálné“, tuto tematiku nepustila a v dalším textu mluví o pracovitosti, houževnatosti a pokoře místních lidí. Na základě svých zkušeností z Podkarpatska zdůrazňuje Kyndrová také potřebu vytrácející sounáležitosti s přírodou.

Rubriky