Katalog výstavy dvou ukrajinských výtvarnic

Marek Pokorný – Adéla Svobodová (red.): Žanna Kadyrova – Alice Nikitinová, Ochranné zbarvení (Crypsis)

O ukrajinském výtvarném umění jsme u nás věděli tradičně vždy daleko méně, než o literatuře. Týká se to jak celkového obrazu vývoje výtvarné kultury, tak tvorby jednotlivých autorů či autorek. Malou výjimkou se stal katalog výstavy prací dvou výtvarnic, uspořádané v Ostravě.

Výstavu pomohlo zorganizovat České centrum v Kyjevě a finančně ji podpořilo město Ostrava. Konala se v multifunkční hale Gong v ostravských Vítkovicích v první polovině roku 2016 a její katalog byl vydán v česko-anglické verzi.

Představeny byly umělkyně narozené kolem r. 1980 – malířka Alice Nikitinová a autorka trojrozměrných prací Žanna Kadyrova. Text o jejich tvorbě, v úplnosti srozumitelný jen uměleckým kritikům a historikům, napsal kurátor výstavy Marek Pokorný. Z životopisných údajů na konci katalogu vyplývá, že obě umělkyně mají rodinné i jiné vazby na české prostředí. Konkrétně Nikitinová je napůl Ukrajinka (po otci) a napůl Češka, Narodila se v Žatci a po studiu v Ukrajině si doplňovala odborné vzdělání u známého malíře Jiřího Sopka. Nyní žije a tvoří v Čechách a zřejmě zde vystavuje častěji než její kolegyně.

Katalog přináší především reprodukce, dokumentující nejprve formu umístění prací obou autorek v prostoru galerie a naznačující tak vazby, které mezi jednotlivými díly vznikly. Za úvodem je umístěn rozsáhlejší soubor fotografií, představujících jednotlivá díla. Nikitinová zobrazuje v jakémsi minimalistickém provedení jednoduché předměty od vesty přes láhev až po sáček od bagety. Na dvou obrazech je zachycen průběžný stav hry „Lodě“, známé u nás coby námořní bitva, autorka však vytvořila i cyklus obrazů na téma monografií B. Newmanna, F. Légera a R. Lichtensteina.

Oproti tomu Kadyrova pracuje hlavně s keramickými dlaždicemi, které přetvoří tu v svérázné pomeranče či diamanty, jindy v sáček od čaje, stopy výstřelů či mapový tvar anonymního regionu. Jindy zapojila do hry další artefakty jako smaltované nádobí, vypínače, kovovou schránku či videokameru.

Autor studie zdůrazňuje zájem umělkyň o věci, které nás obklopují a stávají se sociálními fakty i podobu jejich snah s těmito věcmi pracovat. Daleko nesnadnější by bylo posoudit skutečnost, je-li průvodním rysem vystavených prací úžas nad banalitou či banální každodenností, resp. hraje-li v nich nějakou roli zkušenost s komplikovaným sociálním a politickým prostředím Ukrajiny. Snad lze s jistotou říci, že v díle obou umělkyň nelze najít žádné stopy ukrajinské lidové či umělé výtvarné tradice - snad se jim vyhýbají programově.


Pokorný, M. – Svobodová, A. (red.) (2016): Žanna Kadyrova – Alice Nikitinová, Ochranné zbarvení (Crypsis). /Ostrava/, Trojhalí Karolina. Stran 56 /978-80-87763-15-5/

(boz)

Rubriky