Slovníček termínů z oblasti korupce v ruštině

Pjotr Aleksandrovič Skoblikov: Korrupcija v sovremennoj Rossii (Slovar něformalnych těrminov i poňatij)

Rozsahem skromný slovníček sestavený profesorem Správní akademie Ministerstva vnitra Ruské federace je pozoruhodným příspěvkem k fenoménu korupce v Rusku a ke slovní zásobě, která s ním souvisí.

Krátké motto knihy, převzaté z novinářského rozhovoru s Vladimírem Putinem z r. 2008, naznačuje tíhu problému, který je v knize představen netradičním způsobem. Kniha byla vydána o šest let později a už to naznačuje, o jak těžký a dlouhodobý problém se jedná v zemi, kde v tomto případě zkoumaný problém neznamená dnes něco úplně jiného, než včera a nejspíše i zítra. V knize je uvedeno a vysvětleno, často s odkazy na zdroj použití, více než sto termínů různého jazykového charakteru, autor si však nedělá iluze o tom, že jeho práce je ukončena. Podobu korupčnického žargonu v některých sférách, kde je také jistě používán, např. v oblasti soudnictví, se totiž nepodařilo objasnit.

Předložený materiál by měl být hlouběji analyzován jak z filologického, tak z právnického hlediska. Ani srovnávací analýza by asi nebyla bez užitku a zajímavosti. Přestože se o Ukrajině v knize nemluví, nabízí se několik závěrů. Často slyšíme či čteme, že „země Majdanu“ je zcela beznadějným státem, kde vládne oligarchie a korupce. Když si ale ani u jejího velkého či staršího bratra nedokázali s týmž problémem poradit a bezradný zůstává i taťka Putin, jeví se všechno trochu jinak. Např. to, že Krym sice, obrazně řečeno, „doplul k břehům své opravdové vlasti“, ale z tohoto hlediska si nejspíše až tak moc nepomohl. V neposlední řadě se navíc zdá, že Velké Rusko nejspíše předalo Ukrajině i ten korupčnický žargon: těžko si představit jeho ukrajinskojazyčnou analogii.


Skoblikov, P.  A. (2014)Korrupcija v sovremennoj Rossii (Slovar něformalnych těrminov i poňatij), Moskva, Norma – Infra-M. Stran 109 (3) /ISBN 978-5-91768-043-9 (Norma)/

(boz)

Rubriky