PRO UKRAJINU: DOBROČINNÝ PRODEJ ORIGINÁLNÍCH AUTORSKÝCH OBRAZŮ

Vážení přátelé,

My a Ukrajina je zaměřená na podporu přátelství národů ČR, SR a Ukrajiny. Snažíme se pomáhat v komunikaci, pochopení, porozumění, přátelství, kontaktu a informovanosti. Díky nápadu výtvarnice paní Denisy a jejího daru dvou obrazů (plátno na rámu, akryl) vyhlašujeme pro podporu Ukrajiny a hrdinného statečného boje Ukrajinců

prodej obou jejích originálních krásných obrazů. Výtěžek z prodeje bude poskytnut Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

 

Aukce obrázky
Vlevo: Obraz č. 1: Ruská lodi (50 x 40 cm), vpravo: Obraz č. 2: Ukrajina (30 x 30 cm) (vždy v nabídce uvádějte číslo nebo název obrazu)

Každý obraz se prodává samostatně, dílo získá ten, kdo do 31. srpna 2022, 24:00 hodin nabídne nejvyšší částku. Nabídky, prosíme, zasílejte na mail aukce@myaukrajina.cz do 15. 8. 2022, uveďte číslo nebo název obrazu, nabízenou částku, Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo*. Nabídku prosím zahajujte na ceně 5.000 Kč za obraz, současná nabídky za obraz č. 1 je 11 111 Kč, obraz č. 2 je na vyvolávací ceně 5 000 Kč. Na facebookovém profilu skupiny My a Ukrajina budeme denně informovat o aktuálním stavu nejvyšší nabídky.   

Pokud se i bez nároku na získání obrazů rozhodnete věnovat pro pomoc Ukrajině přes My a Ukrajina jakoukoliv, i minimální částku, budeme vděční. Transparentní účet My a Ukrajina, z.s., je 2102239222/2010**. K 15. srpnu se na účtu shromáždilo 21 500 Kč.

Obrazy s dekretem a věnováním paní autorky, spolku My a Ukrajina a Velvyslanectví Ukrajiny za přítomnosti autorky, zástupců My a Ukrajina a představitelů Velvyslanectví Ukrajiny budou předány veřejně současně s předáním šeku Velvyslanectví Ukrajiny. Donátor obdrží potvrzení o daru pro účely odečtu daně. 

Věříme, že obrazy získají ti, kdo upřímně podporují Ukrajinu, a že se podaří v darech a za obrazy získat co nejvyšší částku pro pomoc Ukrajině v jejím a tedy i našem boji. 

Děkujeme.

Spolek My a Ukrajina, z. s., spolu s partnery akce.


* My a Ukrajina, z. s., prohlašuje, že žádné údaje o nabízejících osobách nezveřejní, neposkytne třetím osobám ani nebude využívat k marketingovým účelům.
** Přispěvatelé souhlasí, že některé údaje o nich mohou být zveřejněny v souladu s pravidly Fio banka, a. s.