Karpatská biosférická rezervace: nejvyšší vrcholy

Dnes se národní přírodní parky a rezervace po celém světě stály místem často navštěvovaným místními obyvateli a turisty. Právě zde můžete uvidět krásnou přírodu a strávit čas se zdravotními přínosy. Na Ukrajině je konkrétně třiapadesát národních přírodních parků a dále devatenáct přírodních a pět biosférických rezervací. Kromě toho zde existují regionální přírodní parky a rezervace různých úrovní.

Jedna z nich, a to Karpatská biosférická rezervace, se nachází v Zakarpatské obasti. Plocha rezervace je 58 tisíc hektarů. V posledních letech se zde turistický ruch neustále rozvíjí. Ze všeho nejvíc je to dáno krásou přírodního bohatství, které tu najdeme. Celkem je tu chráněno pět samostatných horských masivů: Čornohorskyj, Svydoveckyj, Maramoroskyj, Kuzijskyj, Uholsko-Širokolužanskyj a navíc také Údolí narcisů. Na území rezervace se nachází nejvyšší hora Ukrajiny Hoverla (2061 m n. m.).

Hor, které přesahují dvoutisícimetrovou hranci je tu ale víc – Brebeneskul (2038), Petros (2020), Hutyn Tomnatyk (2016) a Rebra (2001). Jen o málo nižší jsou Pop Ivan Maramoroskyj (1936), Turkul (1933) a Bliznica se dvěma vrcholy (1883, resp. 1872 metrů). Velký zájem turistů vyvolává také kulturní dědictví předků dnešních horalů. Zachovaly se zde vynikající příklady místní dřevěné architektury, v horách se nadále pasou ovce a vyrábějí tradiční mléčné produkty, zůstalo zachováno také řezbářství, tkaní koberců a mnoho dalších lidových řemesel.

Nejvyšší hora Ukrajiny, Hoverla, se nachází v masivu Čornohora, na hranici Ivano-Frankovské a Zakarpatské oblasti, 17 kilometrů od hranice s Rumunskem. Podle ukrajinských lingvistů její název pochází z rumunského slova, které znamená „obtížný výstup“. Na Hoverlu směřuje několik cest. Zajímavé je, že první turistická trasa byla otevřena už v roce 1880. Cesta, zvaná „Poloninami Hoverly a Petrosu“, začíná u vesnice Bohdan na kontrolním stanovišti Ust-Rogneska a vede vás poloninami Rogneska a Harmoneska na horu Petros. Dále následuje polonina Skopeska, údolí Peremyčka a konečně hora Hoverla. Délka trasy činí 21 km.

Na úpatí hory, v údolí Peremyčka, se nachází Informační a turistické centrum Karpatské rezervace „Karpatské velehory (vysokohirja)“. Zde si můžete odpočinout nebo přenocovat – na místě je vodovod, záchody i popelnice. Také se zde dozvíte řadu informací o přírodních a kulturních hodnotách nejvyšší části Ukrajiny – Čornohory.

Druhá trasa vede přes kontrolní stanoviště v turistickém útulku Kozmeščyk a poloninu Gropa. Délka činí 7,7 km. Další cesta se jmenuje „Na Hoverlu přes Breskul“ a začíná v obci Luhy – vede z kontrolního stanoviště Bilyj přes poloninu Breskul a údolí Peremyčka. Délka je v tomto případě 18 km. U kontrolního stanoviště Bilyj je umístěna přehrada (hať) v Usti-Brebeneskul. Je to umělá nádrž, která se nachází na výšce 770 m n. m. Před téměř stoletím byla upravená pro splavování dřeva. Byly zde vynikající podmínky pro mnoho druhů vodních ptáků i savců, jako jsou vydry a norci.

Nezáleží na tom, kterou trasu si vyberete, na konci na vás vždy čeká nejvyšší vrchol Ukrajiny Hoverla. Za jasného počasí se odtud otvírá výhled na malebné panoráma karpatských hor. Na západním obzoru je vidět Maramoroský masiv, na severozápadu vyčnívá Svydovec a na severovýchodě se táhne hřeben Gorgan. Odtud uvidíte všech šest vrcholů ukrajinských Karpat výškově přesahujících 2000 m n. m. Na vrcholu jsou také instalovány státní symboly Ukrajiny.

Další vysoká hora Brebeneskul se nachází uprostřed hřebene Čornohora, mezi vrcholy Menčul a Rebra. Na západ od vrcholu se nachází nejvyšší horské jezero na Ukrajině se stejným názvem, tedy Brebeneskul (1801 m n. m.). Od roku 2019 je jezero zařazeno podle ramsarské úmluvy na seznam významných mokřadů. Právě zde jsou potoky, ze kterých se tvoří téměř tisíc kilometrů dlouhá řeka Tisa. Její tok začíná v blízkosti obce Jasiňa, poté tvoří Tisa hranici Ukrajiny s Rumunskem, teče několika okresy Zakarpatské oblasti а Maďarskem včetně jeho pomezí s Ukrajinou a Slovenskem. Nakonec se až v Srbsku vlévá do Dunaje – je největším jeho přítokem.

První trasa začíná v obci Hoverla a vede přes kontrolní stanoviště, poloninu Turkulska, horu Turkul a horu Rebra. Jít se dá také z vesnice Hoverla přes kontrolní stanoviště, ale pak přes poloninu Brebeňaska a jezero Brebeneskul.

Hora Petros se nachází v Rachovském okresu. Její název pochází z latinského slova, které znamená kámen. Vždyť ve skutečnosti vrchol je posetý četnými skalními výchozy a hřebeny. Odtud se otevírá nádherné panoráma hor. První cesta se začíná u vesnic Kvasy a Jasiňa přes kontrolní stanoviště Keveliv a biologickou stanici Lvovské univerzity. Překonáme vzdálenost 19,5 km. Další trasa se jmenuje „Poloninamy do Petrosu“ a vede přes údolí Vaskul, poloniny George Preluka a Menčul, už zmíněnou stanici Lvovské univerzity a poloninu Rogneska. Délka – 15 km.

Na horu Hutyn Tomnatyk se dá dostat z vrcholů Brebeneskul a Rebra. Roste zde subalpská a alpská vegetace s velkým množstvím vzácných a reliktních druhů. Vrchol Rebra se nachází v centrální části hřebene Čornohora, mezi vrcholy Turkul, Brebeneskul a Hutyn Tomnatyk, na hranici Ivano-Frankovské a Zakarpatské oblasti. Na východ od vrcholu najdeme malá alpská jezera. Na hoře rostou vzácné rostliny uvedené v Červené knize Ukrajiny. Cesta k vrcholu se začíná v obci Hoverla a vede přes kontrolní stanoviště, poloninu Turkulska, horu Turkul až k sloupu Pid Rebramy.

Další hora Turkul se nachází mezi vrcholy Danсir na severu a Rebra na jihovýchodě. Nedaleko je známé vysokohorské jezero Nesamovyte. Trasa také začíná od vesnice Hoverla a vede přes kontrolní stanoviště a poloninu Turkulska.

Nejvyšším vrcholem masivu Svydovec je Bliznica. Z vrcholu se otevírá nádherné panoráma masívu Svydovec, Čornohory a Gorgan. Na skalních stěnách káru se zachovaly jedinečné alpské druhy rostlin, zejména protěž. Trasa do Bliznice se začíná u vesnice Kosivska Poljana a vede přes kontrolní stanoviště Kisva a poloninu Flantus. Délka činí 6,3 km.

Pěší turistika na nejvyšší vrcholy Ukrajiny se nepochybně stane jednou z nejneuvěřitelnějších vzpomínek ve vašem životě. Vždyť tu neexistují žádné dlážděné cesty nebo kavárny s Wi-Fi, stejně jako mobilní připojení. Je tu jen příroda, mohutné hory, ze kterých je vidět pouze sousední vrcholy a žádný náznak lidské činnosti. Zřídka zde můžete potkat jen hady, ještěrky a různé ptáky, srnce nebo jeleny. Také uvidíte jedinečné vzácné rostliny, které dokážou přežít v takovéto výšce za silného větru a velkých dešťů nebo sněžení. A co je nejdůležitější? Výlet vás posílí a vyčistí vám hlavu od zbytečných starostí a myšlenek.

(osim)

Rubriky