Slavnostní předání ocenění vítězům autorské soutěže časopisu My a Ukrajina o „Nejlepší reportáž z cestování po Ukrajině“

Za účasti velvyslance Ukrajiny v České republice proběhlo dnes, 6. listopadu, v prostorách Velvyslanectví Ukrajiny v Praze slavnostní předání ocenění vítězům autorské soutěže internetového časopisu My a Ukrajina.

„Povědomí o Ukrajině v Česku není příliš rozsáhlé,“ konstatoval Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny úvodem. A je to bohužel pravda.

Víme toho všichni o Ukrajině příliš málo a musíme se stále učit. Proto vznikly stránky My a Ukrajina a později i facebooková skupina Cestujeme po Ukrajině. Nejspíš nebude nikdy nadbytek materiálů, které by poskytly dostačující informace nebo umožnily porovnat zkušenosti Čechů, Slováků či Ukrajinců z cestování Ukrajinou.

Slavnostní předání ocenění vítězů soutěže o "Nejhezčí reportáž z cestování po Ukrajině"

Poprvé se samostatné téma cestování objevilo na stránkách My a Ukrajina vloni v květnu. Přitom už v létě roku 2017 jsme otiskli delší cyklus článků o Oděse a okolí. Od června 2018 nás se svými cestovními zkušenostmi Ukrajiny seznamoval Adam Čech. Zveřejnili jsme také zajímavou reportáž o Ivano-Frankivsku a docela nedávno i zážitky mladého čtenáře z vysněné cesty do Prypjati. A ve výčtu by se dalo pokračovat. Stačí kliknout na stránku My a Ukrajina věnovanou cestování a začít číst.

Nedostatek informací a nevelké povědomí o Ukrajině jako turistické destinaci vedly i ke vzniku samostatné facebookové skupiny My a Ukrajina. Během několika týdnů se stala nejenom zdrojem užitečných informací, ale také centrem výměny zkušeností a poznatků mezi těmi, kdo Ukrajinu již navštívili nebo navštěvují pravidelně, a těmi, kdo se do země panenských lesů a hor, zlatých písečných mořských pláží, starobylých hradů, pevností a zámků či míst kudy pocházela evropská historie teprve chystali.

Měli jsme pocit, že to všechno je teprve skromný začátek a chtěli jsme povzbudit všechny, kteří se chtějí o své zážitky z cest po Ukrajině podělit a zatím to ještě nezkusili. Proto jsme pro vyhlásili autorskou „Soutěž o nejhezčí reportáž z letošních cest po Ukrajině v roce 2019“.

Šlo o vůbec první autorskou soutěž, kterou naše poměrně mladé médium vypsalo. Cílem bylo přiblížit Ukrajinu českým čtenářům očima jejich soukmenovců, nezaujatě, co nejobjektivněji a nejzajímavěji. Ukázalo se ale, že jsme uvažovali velmi povrchně. Samovolně tak vzniklo další kritérium, které bychom bez nadsázky mohli nazvat závažnost tématu. V zadání soutěže jsme nekladli žádná zásadní omezení co do obsahu či rozsahu textu. Rozsah některých textů ale mnohokrát předčil všechna naše očekávání a někteří z autorů dokonce slibují, k naší velké radosti, že v psaní budou ještě pokračovat.

Hodnocení opravdu nebylo jednoduché. Pořadí stanovil bodový systém, kdy v tajném hlasování každý z porotců přidělil svým favoritům příslušný počet bodů, takto:

3. místo a částku 2 000 Kč získal Adam Kočvar za reportáž „Léto na Ukrajině“. Svižně a trochu rozevlátě v ní vypráví o běžném i neběžném životě obyčejných lidí.

2. místo a částku 4 000 Kč získala autorská dvojice Soňa a Vlasta Pospíšilovy za obsáhlou trilogii o cestování po západní, střední a jižní Ukrajině. Přináší spoustu zajímavých informací, obrovské množství fotografií, a hlavně mnoho dobrých rad pro všechny, kdo na Ukrajinu cestují nebo se tam chystají.

1. místo a částku 6 000 Kč získal Viktor Kozák za dvojici článků „Dva misjaci v Ukrajini“. Zajímavé, ucelené a do značné hloubky zpracované vyprávění o tom, jak se stal lektorem češtiny v Ivano-Frankivsku a o svých zážitcích ocenila nejvyšším hodnocením většina porotců.

Vítězové dnes z rukou šéfredaktora My a Ukrajina Bohdana Zilynského a velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise převzali diplomy a dar velvyslanectví, knihu #madeinukraine.

První, dalo by se říci, nečasopisecká aktivita redakce My a Ukrajina byla úspěšná a vítězné reportáže budeme postupně zveřejňovat na stránkách My a Ukrajina. To ale není všechno. Po zpracování nabídneme našim čtenářům i videozáznam z předávání a krátký rozhovor s panem velvyslancem Perebyjnisem. 

Ještě koncem letošního roku proběhne první z řady seminářů věnovaných aktuálním tématům týkajícím se širší ukrajinské historie a česko-ukrajinských vztahů pod názvem „Zavržený odboj. Ukrajinský nacionalismus a jeho boj od Bandery po banderovce, 1929-1954“. 

V příštím roce samozřejmě znovu vypíšeme autorskou soutěž o cestování po Ukrajině, tentokrát v novém, zajímavějším formátu. Současně plánujeme uskutečnit další čtyři semináře na přinejmenším zajímavá aktuální témata.

Jak říkají často v televizi, zůstaňte s námi a čtěte My a Ukrajina.

(jer)