Drobničky srpen 2016

Zpravodajství z olympijských her v Rio de Janeiru

Ukrajinská témata se v rámci rozsáhlého zpravodajství z olympijských her v Rio de Janeiru dostávají ke slovo ve větším rozsahu spíše výjimečně. Právo č. 187 z 11. 8. se věnuje ve větších článcích jednak vítězství ukrajinské tenistky Svitolinové nad favorizovanou Serenou Williamsovou, ale také opožděné diskvalifikaci vítěze soutěže v hodu oštěpem na LOH v Londýně 2012 Oleksandra Pjatnyci. 

Slepice není pták – Ukrajina není cizina

David Zelinka vytvořil (za spolupráce Elizy Peś) na počátku tohoto roku koláž textů a příběhů nazvané Slepice není pták – Ukrajina není cizina. Představení zařazené na program 86. ročníku festivalu Jiráskův Hronov zde bylo předvedeno 4. 8. a 5. 8. amatérským souborem Teď, nádech a leť, vedle Zelinky se na provedení podíleli další čtyři herci. Dostupné materiály naznačují velký rozsah zdrojů, ze kterých byly zajištěny předváděné písně a příběhy, mj. za pobytu v jižní části Ukrajiny.

Zamyšlení Zbyňka Petráčka při zahájení 31. letní olympiády

V den zahájení 31. letní olympiády se nad možným významem těchto her a ostrakizací ruské výpravy vyvolanou dopingovou aférou Ruska, zamyslil Zbyněk Petráček. Při srovnání s dřívějšími, politicky motivovanými bojkoty některých olympiád, konstatuje, že tento zásah proti jedné z největších výprav, které se na olympiádu chystaly, není odvetou „za něco, co Rusko činí ve světě (třeba za anexi Krymu)“ - jde o odmítnutí státní podpory dopingu (Lidové noviny č. 183 z 6. 8.).

Dvě básně Andrije Bondara

Rozhlasová stanice Vltava uvedla 6. 8. v nočním pořadu Svět poezie dvě básně Andrije Bondara (Ukažte, že na to máte a Džovin) v překladu Jiřího Červenky a interpretaci Ivana Řezáče. V úvodu byl zdůrazněn nesoulad mezi početností ukrajinské skupiny a minimální znalostí Ukrajiny i ukrajinské literatury v Česku.

Spisovatel Thomas Brussig o Ukrajině

Krátce zmínil Ukrajinu jako příměr německý spisovatel Thomas Brussig (nar. 1964) v rozhovoru s Janem Šíchou. Jedná se o souvislost s odlišným vývojem Čechů na jedné a „východních Němců“ na druhé straně. Brussig říká: „Češi postupují dopředu pomalu, ale kontinuálněji. Důležité bylo, že jste nezažili něco podobného jako Ukrajina nebo Jugoslávie. A suverenita vám zůstala. Česko dnes vnímám jako zemi, kde se věci mění k lepšímu.“ (Právo č. 181 ze 4. 8., příloha Salon, str. S 4)