Trvale významná otázka zaměstnávání Ukrajinců

Trvale významná otázka zaměstnávání Ukrajinců v některých  pracovních profesích na českém území dala podnět k rozhovoru Respektu č. 31 z 1. 8.. K aktuální rusko-ukrajinské problematice se v čísle vyjadřuje americký politolog Myers.

Rubriky