Trochu jiná dětská knížka z Podkarpatska

Julija Drahun: Košík plný dobrot (Básničky a pohádky)

Překlady z ukrajinské dětské literatury do češtiny se staly v posledním čtvrtstoletí vzácností. Vydání knížky zakarpatské autorky, která začala v Užhorodě publikovat až po padesátce, vzešlo z iniciativy ukrajinské strany čtyři roky po vydání originálu.

Jak se dovídáme, zasloužili se o prosazení české varianty knihy autorčini synové. Knížku otevírá úvodní text Boryse Kušnira, trpící nadměrnou patetičností, v závěru knížky je psk zveřejněn i spisovatelčin životopis. O tom, že autorka je ve svém regionu výrazně vyzdvihována, svědčí i sborník vydaný v Užhorodu k jejím šedesátinám. Kniha vydaná na křídovém papíru je bohatě ilustrována - část obrázků vytvořili zakarpatští školáci.  

Zhruba šedesát textů Drahunové je rozděleno do dvou oddílů. První, veršovaný a nazvaný „A my malí Huculíci“, vykazuje výrazné, na české poměry dost neobvyklé náboženské zabarvení, což výrazně předznamenává už zařazením textu Desatera před titulní list. Karpatský fenomén zde, ani jinde v knize, není nijak zvýrazněn, což působí v souvislosti s výše zmíněným názvem prvního oddílu poněkud překvapivě.

Ve druhém oddílu se střídají verše a pohádky, bajky či vyprávění, v některých případech jsou tyto texty ukončeny závěrečným poučením. Rozsah didaktičnosti se může místy jevit jako přehnaně velký. Většina textů čerpá z přírody a lesního života, lidský fenomén přistupuje spíše výjimečně. Vůbec si autorka nevšímá technických vymožeností moderního světa - jistě jimi nechce obraz svého světa, předkládaný dětem, narušit. Místy je patrná určitá, stále ještě přetrvávající archaičnost místního života – tak tatínek hrdinky jednoho z vyprávění jezdí pro seno s koněm. 

Překlad se čte dobře, což platí zejména v případě textů prozaických. Je však těžké odhadnout, jak bude na knížku reagovat český dětský čtenář zaplavený přemírou publikací všeho druhu. Především není ale jasné, nakolik se mu knížka může vůbec dostat do rukou, když kniha zřejmě vůbec nepřišla do obchodní sítě.


Drahun, J. (2014): Košík plný dobrot (Básničky a pohádky), Užhorod, Karpaty. Přeložila Tereza Chlaňová. Stran  95 (1). /ISBN 978-966-671-379-0/

(boz)

Rubriky