Čítárna (červen 2023)

Rubriku tohoto jména jsme zkusmo zavedli v červnu r. 2019 a udrželi ji při životě do února roku následujícího – nepodařilo se ji dostatečně „ukotvit“: Bylo nám rubriky trochu líto: vždy jsem v souvislosti s ní myslel na trochu jinak koncipovanou, ale zavedenou a úspěšnou rubriku tohoto jména, otiskovanou kdysi v slavných Lidových novinách.

KAcademia Čítárně se nyní vracíme znovu. Účelem je poskytnout čtenářům informace o některých tištěných knihách, ale občas také o příspěvcích v časopisech a novinách. Nikdo dnes samozřejmě nemá šanci poznat v úplnosti korpus informací a názorů zprostředkovaných tímto způsobem. Stranou ponecháme při této příležitosti stále početnější novodobá média, jejichž prostřednictvím se rozsah nabízených informací a interpretací zmnohonásobil.

V Čítárně nás tedy budou zajímat tištěné texty nejrůznějšího obsahu, jejich obsah však samozřejmě musí souviset s tématem „My a Ukrajina“. Jak se povede po více než třech letech tomuto druhému pokusu, nemůžeme tušit, chceme však vyzkoušet své síly a vaši trpělivost jednou měsíčně. Přistupujeme k tomuto kroku mimo jiné proto, že naše síly nestačí k zajištění dostatečného množství důkladnějších knižních recenzí, i když jsme jich v minulých letech otiskli nemálo.

Dnes tedy začínáme a podíváme se , možná trochu nečekaně, na jednu nedávno a na čas upravenou knižní výlohu či vitrínu. Patří známé prodejně nakladatelství Academia, která je výhodně umístěna na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice. Právě jedna z vitrín namířených do zmíněné ulice, směrem k tramvajové zastávce, byla po několik jarních týdnů zaplněna knihami a knížkami o Ukrajině. Bylo to hezké gesto učiněné v samotném centru města, na velmi frekventovaném místě a doprovázené odkazem na iniciativu Stand with Ukraine.

Dočasná „ukrajinská expozice“ byla sestavena tak, že některé knihy v ní byly zastoupeny ve větším počtu výtisků. Týkalo se to např. i obsáhlého rozhovoru Radomyra Mokryka s šéfem nakladatelství Academia o moderních ukrajinských dějinách /node 1328/. Vícekrát bylo zastoupeno ještě několik dalších titulů. Výloha nabízela v každém případě zajímavý obrázek části tištěné knižní produkce, týkající se Ukrajiny a vydané v r. 2022 - knihy vydané o něco dříve nebo letos zůstaly v menšině.

Aby si čtenáři mohli udělat přesnější představu, uvádíme zde vystavené knihy v abecedním seznamu podle autorů nebo redaktorů:

 1. Boháč Vojtěch, Všechny cesty vedou k válce, Brno, C Press, 2022
 2. Fenwick Gallagher, Volodymyr Zelenskyj: Ukrajina v krvi, Praha, Euromedia Group, 2022
 3. Forró Tomáš, Donbas (Reportáž z ukrajinského konfliktu), Praha, Paseka, 2020
 4. Iljašenko Marie (red.), Chleba z minového pole (Reportáže z Ukrajiny), Praha, Slovart 2022
 5. Korotyč Iryna, Ukrajina na dosah, Brno, C Press, 2022 
 6. Mokryk Radomyr, Hovory o Ukrajině, Praha, Academia, 2023
 7. Plokhy Serhij, Brány Evropy, Brno, Jota, 2023
 8. Prchal Lukáš, Abych nezapomněl, Praha, N media, 2022
 9. Rudenko Serhij, Volodymyr Zelenskyj (Muž, který píše dějiny), Praha, Kniha Zlín, 2022
 10. Rychlík Jan a další, Dějiny Ukrajiny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 a znovu 2022 
 11. Stomatová Darja – Schuerger Ján, Pod štítem Charkova, Praha, Euromedia Group, 2022
 12. Šír Jan a kolektiv, Ruská agrese proti Ukrajině, Praha, Karolinum, 2017
 13. Ulbrechtová Helena – Vlček Radomír (red.), Poloostrov Krym (Od křižovatky kultur k ruské kolonii), Praha, Slovanský ústav, 2022
 14. Vjatrovyč Volodymyr, Ukrajinské dvacáté století: utajované dějiny, Praha, Academia, 2020
 15. Zelenskyj Volodymyr, Poselství z Ukrajiny, Praha, Argo, 2023

Pokud se pokusíme zhodnotit tuto nabídku, vidíme, že jde zhruba z polovice jak o tituly domácích autorů, tak o překlady. O jejich vydání se podělila různá pražská nakladatelství a k tomu jedno brněnské. Je zajímavé, že knihkupectví Academia neupřednostnilo tituly nakladatelství, jehož název nese. V takovém případě by neměla chybět např. kniha Davida Svobody Jablko z oceli, věnovaná ranému vývoji ukrajinského nacionalismu.

Nepřekvapuje, že se vystavené tituly týkají současné ruské agrese proti Ukrajině, trvající už devět let, ale dějin Ukrajiny obecně nebo hlavních problémů, které je charakterizovaly ve 20. století. V nemalé míře je zastoupen z hlediska současnosti i minulosti regionální moment (Krym, Donbas, Charkov). Dokladem určité personalizace současné ukrajinské obranné války proti Rusku jsou tituly související se současným ukrajinským prezidentem: jeden z nich zpřístupnil i jeho projevy.

Celkově je patrné, že rok 2022 byl určitým okamžikem zlomu, pokud jde o uspokojování zájmu čtoucí veřejnosti o Ukrajinu. Tento zájem byl uspokojen opravdu v značné míře a v daleko větším rozsahu než dříve. Knih o Ukrajině nebo od ukrajinských autorů přitom vloni vyšlo daleko více. Ve vitríně totiž chyběly překlady z krásné literatury i tituly určené českým dětem, ač knihkupectví Academia nabízí i knihy obou uvedených typů. Navíc by bylo možno snadno vyjmenovat stejně početnou skupinu knih, které se do vitríny, kterou jsme si prohlíželi, prostě nevešly. 

Kdo se chce o Ukrajině dovědět více z tištěných publikací, má tedy dnes v každém případě možností dost. Jinou věcí je to, kolik lidí této nabídky opravdu využije…

(boz)

Rubriky