Vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže „O nejhezčí a nejzajímavější vyprávění o Ukrajině“

Skončila nejenom soutěž, ukončeno je i hlasování čtenářů. Opravdu upřímně musíme říct, že nás letošní soutěž překvapila kvalitou a množstvím příspěvků, počtem lidí, kteří si je přečetli, a v neposlední řadě i množstvím hlasujících. To vše nás přímo nadchlo a hlavně nám přidalo do budoucna optimismu a chuti k další práci. 

Nicméně, než přejdeme k vyhlašování, chceme vás krapet napnout. Podívejme se nejdřív na pár statistických údajů. Doufáme, že všichni teď hned neodrolujete rovnou dolů k výsledkům, ostatně ne všechny jsou až dole.

Logo soutěžeStatistiky ukázaly, že všechny články dohromady přečetlo 615 lidí. Lze samozřejmě předpokládat, že mnozí si jich přečetli několik nebo dokonce všechny, nicméně každý článek přečetlo v průměru skoro 77 lidí. To už je zajímavé číslo. Vůbec nejčtenějším byl příspěvek s názvem „Kyjev, I love You aneb láska na první pohled a první soljanku“, který otevřelo 133 čtenářů. Nejmenší počet přečtení činil 52, název příspěvku samozřejmě neuvádíme. 

Stránku na My a Ukrajina s odkazem na čtenářské hlasování navštívilo úctyhodných 378 lidí a hlas některému z textů z nich udělilo 162. Takový ohlas jsme neočekávali ani v těch nejtajnějších snech. Z celého srdce všem mnohokrát děkujeme. 

Všichni už víte, že do 2. ročníku soutěže se přihlásilo celkem osm textů, tedy podstatně více než vloni. I za to jsme moc rádi. Zajímavé je, že nadpoloviční většinu soutěžních prací, konkrétně pět, napsaly ženy. Uveďme ještě, že dvě z osob, které se letos zúčastnily, soutěžily s jinou svou prací už v loňském roce. 

Většina ze soutěžních příspěvků měla, jak jste se, vážení čtenáři, mohli přesvědčit, více či méně cestopisný charakter, až na jeden, který se věnoval architektuře. Dlouho jsme zvažovali, jak jej pro jeho odlišnost ve srovnání s ostatními příspěvky hodnotit. Příspěvek je velmi zajímavý, obsažný a je za ním vidět nejenom nadšení autora a jeho kolegů, ale i spousta práce. 

Nakonec jsme se rozhodli soutěžní text "Zakarpatská Ukrajina a její architektura období 1. Československé republiky v době vzniku a dnes", jehož autorem je, jak už teď můžeme prozradit, Ing. arch. Martin Merger, hodnotit samostatně. Udělili jsme mu „Cenu redakce My a Ukrajina“ v hodnotě 1 500 Kč. Do čtenářského hlasování jsme jej samozřejmě zařadili.

Hlasování o „Cenu čtenářů“ rozdělilo soutěžní texty do dvou bodově výrazně rozdílných skupin. Mezi pátým a šestým místem zeje obrovský propad o celých 18 hlasů, rozdíl mezi prvním a pátým místem činí naopak pouhých 16 hlasů.  Nejvíce čtenářských bodů a 3 000 Kč získal soutěžní příspěvek Radka Krištofa „Jako jeden dlouhý den. Návrat do podzemí Oděsy na pravoslavné vánoce 2020“. Druhé čtenářské místo obsadila reportáž Markéty Poledníkové „Dvakrát na Hoverlu a zase zpátky“. Na třetí pozici umístili čtenáři „road-movie“ Katky Jurkovské „Pláže jižní Ukrajiny a kraj nikoho – říjen 2019“.

A nyní hodnocení čtyřčlenné redakční komise, která v genderově vyváženém složení dvou žen a dvou mužů ze stejné generace vyhodnotila sedm soutěžních textů. Každý z hodnotitelů nezávisle na ostatních stanovil vlastní pořadí počtem bodů od sedmi do jednoho, celkové pořadí pak vzniklo prostým součtem všech čtyř hodnocení. 

Věřte, že naše úloha nebyla lehká. Snažili jsme se posuzovat nejen tematiku či novost textů, ale i způsob jejich zpracování. Dospěli jsme k názoru, že všechny příspěvky byly bezesporu autentické a zajímavé. Přinesly množství nových a neotřelých informací o místech, kam se mnohdy běžný turista nepodívá, a o reáliích, s nimiž se ne všichni mohou seznámit na vlastní oči či kůži. Výsledky hodnocení v pořadí od sedmého po první místo nakonec vyšly takto:

7. místo – Radek Krištof: Jako jeden dlouhý den. Návrat do podzemí Oděsy na pravoslavné vánoce 2020
6. místo – Katka Jurkovská: Pláže jižní Ukrajiny a kraj nikoho – říjen 2019
5. místo – Soňa Pospíšilová: Velký okruh po Ukrajině
4. místo – Petra Antalová: Kyjev, I love You aneb láska na první pohled a první soljanku
3. místo a 2 000 Kč – Adam Čech: Na výcviku ukrajinských frontových mediků
2. místo a 4 000 Kč – Markéta Poledníková: Dvakrát na Hoverlu a zase zpátky
1. místo a 6 000 Kč – Dobroslava Čepcová: Sebehledání ve Svatých horách

Uveďme ještě, že všichni členové hodnotící komise se shodli ve věci příspěvku, který postavili na první místo, a ve třech případech ze čtyř určili jednotně druhou práci v pořadí. Zato mezi pracemi aspirujícími na třetí a čtvrtou pozici rozhodl jen nepatrný bodový rozdíl.

V závěru děkujeme mnohokrát všem účastníkům soutěže nejen za účast, ale především za čas, který věnovali přípravě soutěžních příspěvků a za to, že se s vámi, našimi čtenáři, podělili o své dojmy zážitky, myšlenky a třeba i názory.

Co ještě dodat? Vzhledem k opatřením okolo pandemie se nám bohužel nepodaří zorganizovat slavnostní předání cen, ač nás to mrzí. Prosíme proto všechny výherce peněžitých cen, aby se s námi spojili a domluvili si způsob předání peněz. Preferujeme převod z účtu na účet. Kdo z autorů soutěžních textů nemá dosud autorskou zkratku, prosíme zvolte si nějakou a napište nám ji. Vložíme vaše jména do seznamu autorů My a Ukrajina a zkratky na konce vašich příspěvků.

Na jaře samozřejmě vyhlásíme třetí ročník soutěže. Věříme, že do té doby se situace s covid-19 uklidní, opatření se zmírní, aneb jak je teď zvykem v kraji říkat „rozvolní“. My tak budeme moct spojit vyhlášení soutěže i se slavnostním setkáním s letošními autory, seznámit se s nimi osobně, předat jim diplomy a pohovořit si.  Opravdu si vážíme vaší přízně a těšíme se na další příspěvky. A nemusí být jenom do soutěže. Stránky My a Ukrajina jsou vám vždy otevřeny.

< Zde si můžete (znovu) přečíst všechny soutěžní příspěvky >

(boz, jer)

 

Rubriky