Zájem o návrat volyňských Čechů

Zájem části Čechů žijících na ukrajinské Volyni o opožděný návrat do země předků se stal znovu objektem zájmu. S pochopením ho reflektuje Petr Pešek ve sloupku Lidových novin z 13. 9. nazvaném Naši Češi. Jak známo, vstoupil i do tohoto děje obvyklým halasným způsobem prezident České republiky a vzbudil tak minimálně větší zájem o celou věc. Názor volyňského repatrianta z r. 1947 Vladimíra Poláka (nar. 1937) zachytil Pavel Marek v Právu z 15. září. Zpovídaný volyňský Čech se vrací i ke svým vzpomínkám, v nichž nepřestaly hrát roli (stejně jako u řady jiných volyňských Čechů) poválečné návštěvy banderovců ve vsi a jimi prováděné rekvizice. – Jak známo, zkoumání skutečných nálad ukrajinských Čechů vyvrcholilo zatím krátkou návštěvou ministra zahraničí Zaorálka v Žytomyru, o které pojednávají např. dva materiály M. Švece v Právu z 18. září doplněné i barevnou fotografií. V tomtéž čísle se zamyslel nad nesrovnalostmi ve zprávách o záměru Čechů odcházet z Ukrajiny resp. o jejich údajně velkém počtu A. Mitrofanov. Na základě různých pramenů zhodnotil  prezidentovo angažmá v této věci slovy uvedenými v titulku: „neštymuje to“.

Rubriky