Projekt tzv. modrých zaměstnaneckých kart pro osoby z Ukrajiny

„Kvalifikované Ukrajince Česko netáhne“,  konstatují Naďa Adamičková a Marie Koenigová v Právu č. 282 (3. 12.). Projekt tzv. modrých zaměstnaneckých kart pro osoby z Ukrajiny sice umožnil získat více než 1 300 z uvažovaných 3 800 osob, většinou však jde o méně kvalifikované zájemce. Získávání vysokoškoláků prý vázne a uvažovaný počet 500 osob se nepodařilo naplnit ani poté, co byly do této skupiny přiřazeny zdravotní sestry. „Vzdělaní a lépe situovaní Ukrajinci svou zemi opouštět příliš nechtějí“, soudí L. Zaorálek (pokud ovšem neodcházejí jinam než do České republiky, dodáváme). „Nerozumím tomu, proč má ČR nabírat nízko kvalifikovanou sílu ze zahraničí“, říká dále Zaorálek, ale zaměstnavatelé  to vidí jinak – oni přece ušetří. Kvůli ostatním zájemcům přijde na generální konzulát ve Lvově čtyři nové referenti a na odbor azylové a migrační politika českého ministerstva vnitra jich přijme jedenáct. Na jiném místě Právo referuje o českých žoldnéřích v Donbasu na základě informací slovenského Denníku N – informace jsou však až příliš stručné.

Rubriky