Soutěž o nejzajímavější text o Ukrajině 2022

V letech 2019-2021 jsme uspořádali tři ročníky soutěže. Její účastníci se pokusili různým způsobem a v různém rozsahu shrnout a členům našich skupin nabídnout dojmy z cestování po Ukrajině. Na řadu přišly různé ukrajinské lokality a regiony – od Hoverly po Svaté Hory v Donecké oblasti a od Kyjeva po černomořské pobřeží Ukrajiny.

Logo soutěžeVěříme, že se nám tímto způsobem podařilo aspoň trochu přiblížit a zpopularizovat cestování po velké a sympatické východoevropské zemi, která zůstává už pět a půl roku v centru zájmu našich webových stránek. Nyní, v polovině roku 2022, je však situace značně odlišná od času, kdy jsme soutěž uvedli do života.

Už několik měsíců je podoba našeho vztahu k Ukrajině ztížena velkou a krutou zkouškou.  Ruská válečná agrese se od počátku vyznačuje brutálním postupem nejen proti ukrajinským vojákům, ale především proti civilistům i dětem. Ukázalo se, že dlouhodobým cílem ruského státu je plná likvidace ukrajinské státnosti a ukrajinského národa. Od druhé poloviny letošního února cestují na Ukrajinu ve značně složitých podmínkách skoro výlučně odvážlivci, kteří předávají pomoc ohroženým civilistům a vojákům, snažícím se zastavit ruskou agresi.

Stáli jsme tudíž před nesnadnou otázkou, zda soutěž letos vůbec nevyhlašovat nebo zda se smířit s tím, že její tříletá bilance bude přerušena či dokonce ukončena. Rozhodli jsme se však jiným způsobem. Navzdory všem nepříznivým okolnostem vyhlašujeme čtvrtý ročník soutěže 

O nejhezčí a nejzajímavější text věnovaný Ukrajině

Není samozřejmě jisté, zda nám o zážitcích z letošních cest bude moci napsat dostatečně velký počet čtenářů. Z uvedeného důvodu tematiku letošního ročníku rozšiřujeme tím směrem, který vymezily nynější složité, tragické, ale nikoli beznadějné události. Vy, kdo se chcete zúčastnit, můžete tedy psát:

 1. Vyprávění o zážitcích a objevech, spojených s cestami na Ukrajinu a po Ukrajině, a to i z předešlých let. 
 2. Kratší, ale objevné eseje o městech a místech Ukrajiny a s nimi spojených osobnostech či událostech, které by zaujaly naše čtenáře. Příspěvky nemusejí být vázány jen na cestování, ale mohou vycházet ze studia či znalosti ukrajinské tematiky či z vlastních zkušeností. Uvítáme i příběhy o Ukrajincích či jejich předcích, které osud zavál v různých dobách do střední Evropy.
 3. Svědectví popisující pobyt ukrajinských uprchlíků v České republice či na Slovensku nebo pojednávající o organizaci různých podob už několik měsíců trvající pomoci poskytované lidem z Ukrajiny. 
 4. Ke slovu mohou přijít i zážitky Ukrajinců, kteří museli uprchnout z ostřelovaných měst, zážitky ze života na dočasně okupovaných územích nebo zkušenosti obránců Ukrajiny včetně českých dobrovolníků.

Jsme si vědomi toho, že už dvakrát nám covidová opatření znemožnila veřejné setkání s autory vítězných prací. Letos na podzim bychom takové setkání spojené s vyhlášením výsledků nejnovějšího ročníku rozhodně chtěli uskutečnit. Ať už to dopadne jakkoli, výsledky soutěže opět vyhlásíme, nejlépe ohodnocené autory v souladu s existujícími možnostmi odměníme a texty oceněné porotou postupně zveřejníme na našich webových stránkách.

Pravidla a podmínky pro přijetí textů do soutěže
 1. Texty musí být v češtině nebo ve slovenštině, přijmeme a přeložíme i zajímavé texty v ukrajinštině nebo v ruštině. 
 2. Volba obsahu a žánru (reportáž či esej) je na autorech. Text by měl být živý a obsahovat zajímavé informace i zjištění. Výsledkem má být obohacení znalosti čtenářů našich stránek o Ukrajině. 
 3. Minimální délka textu je 5 000 znaků včetně mezer. Maximální hranice není stanovena. Zvažte sami, jak dlouhý text chtějí či budou ochotni čtenáři číst.
 4. Článek musejí doprovázet nejméně tři fotografie, vítána bude i mapka. Počet fotografií není ohraničen, je však třeba mít na paměti, že nejde o obrazovou galerii.
 5. Soutěžní texty je třeba zaslat mezi 1. srpnem a 30. zářím 2022 na adresu soutez@myaukrajina.cz.
 6. Hodnocení textů několikačlennou komisí se uskuteční hned poté. Výsledky soutěže budou následně ohlášeny na stránkách My a Ukrajina, na facebookových skupinách Cestujeme po Ukrajině a My a Ukrajina a na twitterovém účtu @myaukrajina.
 7. Vítězní autoři obdrží diplom a v rámci možností redakce také drobnou finanční odměnu.
 8. Nejlepší texty, jejichž počet nemusí nutně být omezen pouze na vítězné, otiskneme na stránkách My a Ukrajina.

Stanovená pravidla soutěže je třeba dodržet. Texty, které jim nebudou odpovídat, nemohou být hodnotící komisí přijaty.

Věříme, že ani letos naše výzva nezapadne a že vyvolá patřičný a potřebný ohlas. Redakční komise je připravena s plnou zodpovědností a s maximální mírou zájmu všechny dodané reportáže přečíst a vyhodnotit.

Rozhodně tedy neváhejte, nijak se neostýchejte a podělte se o své znalosti, zážitky i dojmy nejen se členy hodnotící komise, ale také všemi čtenáři našich stránek, kterých letos výrazně přibylo.

(boz, jer)

Plakát a leták ke stažení v PDF

Rubriky