Učitelka na mezinárodní úvazek

Gorjanka Oljača píše ve 41. čísle Týdeníku Rozhlas (3. 10.) o vlastním rozhlasovém pořadu věnovaném české Ukrajince „učitelce na mezinárodní úvazek“ Marjaně Kuzmyčové. Ta učila kdysi v Ukrajině, od r. 2000 žije v Čechách a po sedmi letech uklízení se díky nevládní organizaci Meta mohla vrátit k výuce matematiky, a to ve škole v Praze-Pankráci. Zároveň působí jako asistentka pro žáky s odlišným mateřským jazykem nebo s jinými vzdělávacími potížemi, což autorka hodnotí slovy: „hezký příklad toho, jak jsou cizinci integrováni a zároveň pomáhají integraci jiných znevýhodněných osob“.

Rubriky