Od prvního k „druhému prvnímu“ ukrajinskému kosmonautovi

V šedesátých letech minulého století si snad každý pamatoval jména tehdejších kosmonautů, ať byli vysláni do vesmíru Sovětským svazem nebo Spojenými státy americkými. Kosmických letů však přibývalo a jejich původní tajemnost a heroičnost se ztrácela. Spolu s tím se zájem o lidi směřující do vesmíru zmenšoval.

Dosud pobývalo ve vesmíru 544 kosmonautů, z nichž statistika označuje 121 osob za kosmonauty sovětské a následně už jen ruské. V době před rokem 1991 byli v těchto počtech skryty i osoby z jiných republik Sovětského svazu, nejčastěji Ukrajinci jako druhý nejpočetnější národ bývalého impéria. V tomto směru tedy Ukrajinci předčili jiné národy, které vyslaly do vesmíru jediného svého příslušníka (např. Češi, Poláci a občané dalších satelitních států někdejšího SSSR).

Na území Ukrajiny se v letech 1921–1973 narodilo, nejčastěji v jedné z východních oblastí – charkovské, devatenáct kosmonautů, kteří byli vysláni do vesmíru. Pět z nich se do vesmíru dostalo až po roce 1991, a jsou tedy kosmonauty ruskými, zbytek lze označit za sovětské kosmonauty ukrajinského původu ať z územního nebo národně-jazykového hlediska. V době letu, resp. při návratu na Zemi, zahynul v roce 1971 Heorhij Dobrovolskyj z Odesy. Přijetí do oddílu kosmonautů a další kariéra vedly téměř všechny z nich k přesídlení do Ruska, na Ukrajinu se vrátil ještě za sovětského období jen Vitalij Žolobov z chersonského regionu.

Pavlo Popovyč
   

Časově prvním kosmonautem ukrajinského původu byl Pavlo Popovyč (1930–2009). Do vesmíru se dostal dvakrát, poprvé v srpnu 1962, a to jako teprve čtvrtý sovětský kosmonaut (spolu s A. Nikolajevem následovali hned po Gagarinovi a Titovovi). Popovyč pocházel z jižního okolí Kyjeva. O svém životě a prvním letu napsal knížku, která vyšla v ukrajinštině. Odměněn byl mj. bezalternativním zvolením do parlamentu sovětské Ukrajiny, kde strávil jako poslanec 27 let, o tři roky méně zvedal ruku v parlamentu celého SSSR. Po roce 1991 se z Ruska na Ukrajinu trvale nevrátil a také pohřben je v Moskvě.

Opravdu prvním kosmonautem, reprezentujícím nezávislou Ukrajinu, se stal o 35 let později Leonid Kadeňuk, narozený v roce 1951 na jihozápadě Ukrajiny, nedaleko rumunské i moldavské hranice. Od roku 1976 byl připravován v oddílu sovětských kosmonautů, do rozpadu SSSR však na něj řada nedošla. Poté zůstal na čas v Rusku jako jeho občan, nakonec však přijal ukrajinské občanství a byl vybrán jako kandidát pro let amerického raketoplánu Columbia. Startoval do vesmíru 19. listopadu 1997 a jako vesmírný vyslanec Ukrajiny strávil před dvaceti lety na oběžné dráze téměř šestnáct dní. Posádku doplňovali čtyři američtí a jeden japonský kolega. Svěřeny mu byly biologické experimenty prováděné v rámci ukrajinsko-amerického projektu.

Leonid Kadeňuk
   

V složité atmosféře ukrajinských devadesátých let působil tento let Kadeňuka jako jeden z úspěchů a zároveň jako symbol uvolňování Ukrajiny z vazeb k Rusku. Vesmírná kariéra Kadeňuka však touto výpravou skončila. Byl vyznamenán hodností ukrajinského generálmajora (v Rusku to dotáhl jen na plukovníka) a stejně jako Popovyč se v letech 2002–2006 stal poslancem přece jen už jiného ukrajinského parlamentu. Později se již v politice neangažoval.

Srovnání životní dráhy obou „prvních ukrajinských kosmonautů“ není bez užitku. Odráží se v nich logika ukrajinského vývoje, především snaha vymanit se v této nejen symbolicky, ale i zcela reálně důležité oblasti vědecko-technického rozvoje z ruského objetí.

(boz)

Rubriky