„Ukrajina jako kulturní a historický narativ (jazyk, dějiny, literatura)“. Mezinárodní konference v Praze 24.–26. 11. 2017

Potřeba uspořádat větší ukrajinistickou konferenci v Praze byla pociťována už dávno a v posledních několika letech se ještě více zvýraznila. Zahraniční ukrajinisté jsou často těmi prvními, kdo utváří povědomí o Ukrajině a způsob nazírání na ni. Pokud takoví odborníci chybí, nutně to má negativní důsledky pro image a pro pochopení Ukrajiny v zahraničí.

Zatímco mimo Ukrajinu zprostředkovávají ukrajinisté povědomí a informaci o Ukrajině a ukrajinských záležitostech, v samotné Ukrajině představují zdroj posílení sebevědomí. Ukazují totiž, že ukrajinský jazyk, historie, literatura a obecněji kultura jsou předmětem vědeckého zájmu světových odborníků – a ne nutně jenom filologů.

Určitým úskalím ukrajinistiky (podobně jako dalších malých filologických oborů) je malá aplikovatelnost. Málokdo z nás se skutečně živí tím, co vystudoval – až na úzkou vrstvu akademických pracovníků, kteří však jsou nuceni kombinovat své působení na vysokých školách s celou řadou dalších disciplín: věnovat se komerčnímu překladu, tlumočení, publicistice, výuce jazyků apod. Dalším úskalím malého oboru je jeho uzavřenost a nedostatečná propojenost, izolovanost jednotlivých pracovišť. Ani v ČR se příliš navzájem neznáme a nevíme, kdo z kolegů se čím zabývá. O to více to platí v kontaktu se zahraničními kolegy. Konference tak představuje vítanou příležitost setkat se naživo, seznámit se navzájem a věnovat se diskusím.

Taková věc jako mezinárodní konference je tak či jinak záležitostí prestiže a není možné ji připravovat na koleni, bez odpovídajícího institucionálního zaštítění a materiálního zajištění. Tato konference se bude konat s významným přispěním Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, které pod novým vedením velvyslance Jevhena Perebyjnisa začalo plnit některé své dlouhodobě zanedbávané funkce. Ne nadarmo se řada pozorovatelů shodne na tom, že diplomacie je ukázkovou oblastí, kterou se v postmajdanové Ukrajině daří úspěšně reformovat.

Poděkování patří rovněž Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, České asociaci ukrajinistů a studentskému spolku Východoevropský klub. To, co začínalo jako iniciativa tří doktorandů ÚVES (Halyny Babak, Radka Mokryka a Alexeje Sevruka), dokázalo zaujmout akademické ukrajinisty (doktorku Terezu Chlaňovou a docentku Teťanu Sverdan) a získat podporu výše zmíněných spolků a institucí a dalších jednotlivců z řad odborné veřejnosti.

Na konferenci se přihlásilo téměř sto zájemců, což je pro začátek docela slušné číslo. Z kapacitních důvodů nakonec bylo vybráno zhruba padesát odborníků, kteří v listopadu v Praze vystoupí. Kromě českých a slovenských ukrajinistů (z Prahy, Brna, Olomouce a Prešova) se na konferenci přihlásili kolegové z Polska, Německa a dokonce z Nizozemska. Zhruba polovinu účastníků tvoří kolegové z Ukrajiny. Mezi hosty najdeme například profesorku Alenu Morávkovou, dlouholetou výzkumnici tak zvané meziválečné pražské básnické školy, profesora Mykolu Mušinku, mnohostranného odborníka na ukrajinské i rusínské záležitosti, či profesorku Agnieszku Matusiak, literární vědkyni a vedoucí oddělení ukrajinistiky Ústavu slovanské filologie Vratislavské univerzity.

Organizátoři konference počítají s kulturním doprovodným programem. V první konferenční den, 24. listopadu, se v Knihovně Václava Havla uskuteční debata s názvem Ukrajinská literární reportáž za účasti zahraničních hostů Lese Beleje a Olesji Jaremčuk. V sobotu 25. listopadu proběhne v kavárně knihkupectví Fra setkání s autorkou z okupované části Donbasu Ljubou Jakymčuk. Čtení z jejího díla doplní Stanislav Fedorčuk a Mykyta Hryhorov, kteří představí antologii donbaských autorů „Poroda“ („Mateční hornina“). Počítá se rovněž s přednáškou čestného hosta a patrona konference, ukrajinského historika Jaroslava Hrycaka.

Organizátoři konference pevně věří, že první ročník konference nebude posledním, a že se Praha stane dalším místem, kde se v určitém pravidelném intervalu budou ukrajinisté setkávat i nadále.

(asev)

Rubriky