Ukrajinský premiér podporuje rozvoj domácí wikipedie

Život bez častého používání wikipedie si dnes asi málokdo dokáže představit. Nový typ encyklopedie, uvedený v život před pouhými 16 lety nejprve v anglické verzi, se rozvinul do neuvěřitelné šířky i míry podrobnosti a dospěl k současnému počtu 292 jazykových verzí. Patří k nim i ukrajinská „vikipedija“.

Vytvoření jejího prvního hesla (shodou okolností se jednalo o „atom“) připadlo na konec ledna 2004 a počátkem dubna byla ukrajinská verze uvedena v život. Dnes obsahuje přes 673 000 hesel a řadí se tímto počtem na šestnácté místo ve světě. Pokud jde o stránkový rozsah, je na místě dvanáctém, v rozsahu sledovanosti na místě dvacátém. České ukazatele jsou nižší, musíme však uvážit čtyřnásobně velký počet obyvatel Ukrajiny. Z tohoto hlediska tedy česká wikipedie stojí výš a je také starší (vznikla počátkem května 2002).

Pozoruhodné je, že uživatelé wikipedie z Ukrajiny upřednostňovali ještě v prosinci minulého roku ruskou verzi (46 %) před ukrajinskou (17 %), nepatrně menší počet návštěvníků vyhledával ve verzi anglické. Tato skutečnost je dána ne zcela rovnoměrnou kvalitou hesel, která byla do ukrajinské wikipedie zařazena. Přesvědčíme se o tom např. tehdy, když srovnáváme některá místopisná hesla, týkající se území Ukrajiny.

Ukrajinští vědci i politici si tento problém uvědomují a vnímají, že wikipedie patří mezi prostředky informační války, která doprovází současný rusko-ukrajinský konflikt. Volodymyr Hrojsman, který řídí od loňského dubna ukrajinskou vládu, napsal ještě jako předseda parlamentu na své facebookové stránce 9. 4. 2016: „Pokud chceme opravdu přetvořit Ukrajinu v moderní stát, musíme provést spojeným úsilím státu i občanstva mnoho malých i velkých změn. Chci upozornit na problém, který snad bude zajímat internetové společenství. /dále uvádí výše zmíněné početní údaje – pozn. boz/. Redaktoři wikipedie však udělili status ´Dobrá hesla´ jen 577 z onoho celkového počtu převyšujícího 600 000 hesel. Kvůli nízké kvalitě ukrajinskojazyčných hesel čerpají Ukrajinci vědomosti z ruské wikipedie. Přátelé, navrhuji domluvit se, jak zapojit do vytváření kvalitní ukrajinské wikipedie dobrovolníky, studenty i vědce a jak by stát mohl podpořit takovýto projekt, který by podporoval popularizaci ukrajinštiny v době číselných technologií. Své návrhy a myšlenky pište do komentáře pod tímto postem.“

Podle Hrojsmanova rozhodnutí z 16. ledna 2017 mají být změněny učební programy starších tříd všeobecně vzdělávacích škol v tomto směru, má být podpořena příprava materiálů pro wikipedii studenty. Podpory se má dostat ukrajinské části mezinárodní soutěže „Wiki miluje památky“ stejně jako soutěži ve věci umisťování odborných hesel v ukrajinské wikipedii. Povede-li to k výraznějším a rychlým změnám, lze zatím jen těžko říci.

(boz)

Rubriky