Ulicemi Odesy za kovoliteckými památkami

Feliks A. Šargorodskij: Oděssa – poezija ograd (Chudožestvěnnyj metall v architěkture Oděssy)

Poznávat Ukrajinu je někdy nezbytné prostřednictvím fotografických publikací různého druhu. Posloužit může i kniha o poezii kovových mříží (nikoli vězeňských) v přístavu Odesa. Fotografie části z nich zdobí ve zmenšené podobě i přední a zadní stranu vazby, byla kupodivu vydána v polském Lublinu.

Fotografické album s téměř stovkou černobílých snímků nás provází asi nejdůležitějším ukrajinským černomořským městem – všímá si však opravdu jen fenoménu kovoliteckých prací (vrat, mříží a ohrad), vzniklých v 19. století. Úvodní sedmistránkový text je spíše obecným hymnem věnovaným odeské minulosti, tj. prvnímu století dějin města, konkrétní uměleckohistorický výklad zde autor nepodává.

Většina fotografií vznikala ještě v sovětském období, jen jednu lze bezpečně spojit s obdobím nezávislé Ukrajiny. Autor, absolvent místního institutu inženýrů námořní flotily (končil v r. 1959), začal své snímky koncem 70. let 20. století vystavovat a zčásti i publikovat. Zde jsou fotografie kvůli přehlednosti rozděleny do tří výše zmíněných věcných skupin. Kovové artefakty jsou „hlavními hrdiny“ všech obrázků, architektura jednotlivých domů je spíše dotváří, lidský prvek chybí skoro úplně. Popisky lokalizují jednotlivé řemeslné památky, nepokoušejí se však o přesné datování památek.

Jde o knížku vysloveně uklidňující a její prohlédnutí potěší. Zachycená atmosféra trochu připomíná, ač se to může zdát paradoxní, snímky Igora Malijevského pořizované ve Lvově. Není ale jisté, zda bylo kdy vydáno album dokumentující obdobné kovolitecké práce umístěné na pražských stavebních objektech.


Šargorodskij F. A. (2014)Oděssa – poezija ograd (Chudožestvěnnyj metall v architěkture Oděssy), Lublin, Proqurat A. Prokurat. Stran 101 (3). /ISBN 9788392544333/

(boz)

Rubriky