Zajímavý rozhovor o moderních ukrajinských dějinách

Hovory o Ukrajině. Radomyr Mokryk odpovídá na otázky Jiřího Padevěta

Skutečnost, že českých knižních titulů o Ukrajině nyní rychle přibývá, je více než pochopitelná a vítaná. Přitom však titulů, které by stručně a výrazně informovaly o složitých problémech ukrajinských dějin, je stále ještě jako šafránu. Nyní aspiruje na roli užitečné informační příručky knižní rozhovor dvou historiků – českého a ukrajinsko-českého.

Radomyr Mokryk
Radomyr Mokryk

Mladého, ale už známého historika ze Lvova i z Prahy, Radka Mokryka, pozval k poměrně rozsáhlému rozhovoru Jiří Padevět, ředitel pražského nakladatelství Academia. Hostitel se zabývá různými otázkami českých dějin zejména v době německé okupace i po ní. Roli při vzniku této nové publikace hrál zřejmě i jeho osobní zájem, což celému projektu prospělo.

Nově vydaná publikace obsahuje krátký úvod, ve kterém Radko Mokryk prozrazuje něco málo o sobě i východiscích svého zájmu o ukrajinské dějiny. Dotýká se přitom ukrajinského regionálně-jazykového a kulturního bohatství v různorodosti. Sám sice pochází ze Lvova, ale zřetelně a výrazně vnímá specifika jiných ukrajinských center.

Následují tři chronologicky rozlišené kapitoly, ve kterých jsou ukrajinské dějiny sledovány od r. 1918 do přelomu let 2022 a 2023. Rozsahem klíčová je kapitola o dlouhém období let 1918–1990. Následující část, v rámci knihy nejkratší, se týká devíti let po Majdanu a představuje jakýsi můstek ke kapitole poslední, pojednávající jen o roce 2022, ve kterém se ve vší hrůznosti a bezohlednosti projevila nadále pokračující agrese Ruska proti Ukrajině. Při popisu dění na Majdanu i událostí v počátcích „velké války“ v r. 2022 využívá Mokryk vlastních vzpomínek – vše zažil osobně přímo na místě.

Otázky kladené Jiřím Padevětem, jakoby přihrávané jeho partnerovi, přispívají k potřebnému vydělení určitých problémů, ale umožňují případně také prostě si vydechnout nebo se zase vrátit k některým dříve probraným tématům. Padevětových otázek či vstupů a Mokrykových odpovědí napočítáme v knize pětapadesát.

Čtenář se díky nim postupně dozví o podstatě všech událostí, které v českém prostředí vzbuzují dosti bezobsažné a marné polemiky. Ty charakterizuje často až ubohá informovanost zdejších rádoby „soudců ukrajinských dějin“, kterým pro sebe říkám dle vzoru proslulého Neználka „banderoználci.“

Hovory o UkrajiněOba rozmlouvající historikové se tomuto ani jiným nesnadným či problémovým úsekům ukrajinských dějin nijak nevyhýbají. Je patrné, že oba rozmlouvající jsou naladěni na stejnou nebo velmi podobnou vlnu a do žádných sporů nevstupují. Probrány jsou jak jednotlivé události, tak dlouhodobé trendy.

Vcelku lze postup textu knihy vnímat jako harmonicky rozvíjený sled předkládaných fakt a komentářů k nim či obecnějších úvah. Ty jsou dovedeny až do úplného závěru, kde se autoři loučí se čtenáři prostřednictvím dnes tak známého a rozšířeného pozdravu „Slava Ukrajini – herojam slava!“

Vydání tohoto rozhovoru o ukrajinských dějinách přichází nepochybně vhod. Taková knížka jen prospěje za situace, kdy už dvakrát publikované Dějiny Ukrajiny (Nakladatelství Lidové noviny) odrazují řadu zájemců značným rozsahem – také jejich pojetí a obsah se může ukázat dost složitým oříškem.

Kniha Mokryka a Padevěta se snažila o přijatelnou zkratku, ale neustupuje přitom od základní a zároveň žádoucí míry náročnosti. Určitě může posloužit méně informovaným (nebo zcela nedotčeným) jako úvod do ukrajinských dějin dvacátého století, žádá si však trpělivého a přemýšlivého čtenáře. Pokud čtenář tyto vlastnosti postrádá, zůstane snaha autorů samozřejmě marná. Ke všemu řečenému ještě malá poznámka: nevadí až tak, že kniha není opatřena ilustracemi, přehledem literatury k dalšímu studiu nebo rejstříkem – rozhodně by však neuškodilo zařazení orientační mapky…

Pro Radka Mokryka, ať už ho před lety přivedl do Čech záměr nebo spíše šťastná náhoda, je takovýto souhrn určitou premiérou. Už před časem jsme ho poznali jako publicistu, který v českém tisku vysvětloval aktuální problematiku, zároveň však dokončoval svou disertaci věnovanou ukrajinskému disentu šedesátých let. Ta nyní vyšla knižně v jednom z ukrajinských nakladatelství. Zároveň Radko přichystal k publikaci souborné vydání svých esejů, které ukrajinskému čtenáři představí hlavní události a osobnosti českých dějin minulého století.

Mladý ukrajinský, ale vlastně zároveň česko-ukrajinský historik se díky vytrvalé práci už stal jedním ze svorníků, zaštiťujících zatím značně zanedbanou spolupráci českých a ukrajinských historiků. Jeho a Padevětova knížka je příslibem toho, že zde začíná něco užitečného a potřebného. Vivant sequentes!


Hovory o Ukrajině (2023). Radomyr Mokryk odpovídá na otázky Jiřího Padevěta. Praha, Academia. Stran 190 (2). /ISBN: 978-80-200-3436-6/

(boz)

Rubriky